Новини

Вінницька обласна рада підтримала законопроект №1135-1 «Про цивільну зброю і боєприпаси»

30 Серпня 2017

Вінницька обласна рада 18 серпня затвердила звернення до Верховної ради щодо прискорення процесу розгляду та прийняття проекту Закону України №1135-1 «Про цивільну зброю і боєприпаси».

Голові Верховної Ради України
Парубію A.B.
Депутатам Верховної Ради України

Щодо прискорення процесу розгляду та прийняття проекту Закону України №1135-1 «Про цивільну зброю і боєприпаси»

Ми, депутати Вінницької обласної Ради, висловлюємо глибоку занепокоєність з приводу того, що останніми часом в країні в цілому та на території Вінницької області значно збільшились випадки обігу та використання зброї пересічними громадянами.

В більшості випадках таке використання зброї напряму пов’язане з вчиненням корисливих злочинів проти особи (грабіж, розбій, бандитизм, тощо) або з посяганням на її життя та здоров’я.

Розвиненими країнами Європи та світу в цілому давно запроваджено механізми використання цивільної зброї та боєприпасів з метою захисту громадянами своїх прав та свобод.

Так, майже в усіх правових системах ліберальних країн основною цінністю визнається життя людини. Українцям таке право гарантоване частиною другою статті 27 Конституції України, згідно з якою громадянин має право на захист власного життя від протиправних посягань.

Більше того, статтею 36 Кримінального кодексу України передбачено, що людина має право на застосування зброї для захисту свого життя та здоров’я, а також житла.

На сьогодні існує два основних нормативних акти, що мають врегульовувати обіг цивільної зброї та дати можливість громадянам реалізовувати вищезазначені конституційні права: Інструкція, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України N 622 від 21 серпня 1998 року, а також тимчасова інструкція, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України N 379-ДСК від 13 червня 2000 року.

Вищезазначені нормативні акти не відповідають нормам Конституції з таких підстав.

Реалізація конституційних прав має забезпечуватися дієвим правовим механізмом, затвердженим на рівні законодавчої влади, а не відомчим нормативним актом, який порушує права більшості громадян. Статтею 24 Конституції України встановлено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи. Натомість тимчасова інструкція, затверджена наказом МВС України N 379-ДСК від 13 червня 2000 року, встановлює вичерпний перелік осіб, які мають право на отримання дозволу на придбання, зберігання та використання вогнепальної зброї.

Таким чином, зазначеною інструкцією не тільки порушується право громадян, гарантоване статтею 27 Конституції України, а також порушується імперативна норма, встановлена статтею 24 Конституції України.

Окремо варто зазначити, що з огляду на те, що вищезазначеній інструкції було присвоєно гриф “для службового користування”, вона не відповідає загальному принципу права, зокрема вимогам принципу правової визначеності, оскільки державою не було виконано обов’язкової умови – оприлюднення нормативно-правового акта, який зачіпає права, свободи та інтереси людини і громадянина.

Наразі, коли держава перебуває в стані неоголошеної війни, коли країна стрімко наповнюється нелегальною зброєю, скоюються сотні злочинів з її використанням, законослухняні громадяни залишаються фактично беззахисними. У зв’язку з цим сьогодні громадяни України для захисту свого життя та життя своїх близьких, реалізації права, гарантованого їм Конституцією, вимушені придбавати нелегальну зброю. Законодавча неврегульованість обігу цивільної зброї, по суті, змушує законослухняних громадян порушувати закон, оскільки перешкоджає реалізації елементарного природного інстинкту самозахисту кожної людини, що є природнім правом на життя.

Окрім цього, статтею 92 Конституції України встановлено, що правовий режим власності має визначатися виключно законами України. Однак вищезазначеними відомчими нормативно-правовими актами протиправно обмежуються права громадян на право власності. Зброя, як і відповідно до статті 1187 Цивільного кодексу України автомобіль, є джерелом підвищеної небезпеки. Проте, на відміну від зброї, процедура набуття права власності на транспортні засоби чітко встановлена законом.

Згідно з вимогами законності, встановлені ними, зокрема практикою Європейського суду з прав людини, будь-які обмеження прав, гарантованих Конституцією, мають базуватися на положеннях основного законодавства. Також згідно з частиною другою статті 41 Конституції України право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Окрім цього, статтею 321 Цивільного кодексу України встановлюється, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності чи обмежений у його здійсненні. Таким чином, відсутність спеціального закону, який би регулював обіг цивільної зброї, окрім іншого порушує конституційні права громадян на право приватної власності.

Держава зобов’язана покласти край правовій традиції недовіри до власного народу, що склалася навколо цивільного обігу зброї та була несвідомо успадкована незалежною Україною з радянських часів. Інакше, враховуючи природні соціальні процеси, притаманні країнам, на території яких ведуться бойові дії, наша держава ризикує втратити контроль над обігом зброї у населення. А в цьому випадку наслідки можуть бути більше ніж трагічними, відповідальність за які нестиме держава, якій у необхідний час просто забракло волі та прозорливості.

З огляду на це, досвід багатьох країн показує, що легалізація зброї – не лише дієвий спосіб захисту життя громадян, а також ефективна протидія злочинності.

Сьогодні питання щодо надання законодавчого статусу обігу зброї серед населення є домінуючим в інтересах безпеки громадян та підвищення. обороноздатності держави в цілому.

Передбачивши у Конституції України право на власний захист, держава, у якій всі рівні перед законом, просто зобов’язана створити дієві механізми та умови для ефективного здійснення такого захисту. Закон про зброю має вирішувати головне завдання – чітко встановити порядок придбання, володіння, зберігання та застосування зброї. Створення такого механізму є логічно-послідовним кроком не тільки з правової точки зору, але і з точки зору соціальної необхідності.

У зв’язку з викладеним ми, депутати Вінницької обласної ради, звертаємося до вас, депутатів Верховної Ради, з проханням вжити всіх необхідних заходів для якомога швидшого законодавчого врегулювання цивільного обігу зброї у країні. Оскільки виключно до вашої компетенції належить приведення правового поля України у відповідність до вимог Конституції, забезпечення кожному українцеві змоги ефективно реалізовувати свої конституційні права. Просимо невідкладно ухвалити закон України про обіг цивільної зброї.

Депутати Вінницької обласної Ради

Звернення Вінницької обласної Ради 1
Звернення Вінницької обласної Ради 2
Звернення Вінницької обласної Ради 3
Звернення Вінницької обласної Ради 4

Раніше такі звернення до керівництва держави вже направили: Київська обласна радаЗапорізька обласна радаКиївська міська радаЧеркаська міська радаЧеркаська обласна радаЛуцька міська радаЛьвівська міська радарада міста Вараш, Рівненська обласна рада.