Новини

Призначено дату засідання Робочої групи з розробки та напрацювання проекту Закону «Про обіг цивільної зброї та боєприпасів до неї»

20 Липня 2020

Офіційне повідомлення Комітету з питань правоохоронної діяльності:

22 липня об 11:00 відбудеться засідання Робочої групи Комітету з питань правоохоронної діяльності з розробки та напрацювання проекту Закону про обіг цивільної зброї та бойових припасів до неї (у форматі Zoom-конференції).

Посилання на конференцію буде розіслано учасникам робочої групи за годину до початку.

Порядок денний та робочий варіант тексту законопроекту див. нижче.

Офіційно від УАВЗ:

Нагадуємо, що на попередньому засіданні робочої групи не вдалося досягнути конценсусу по низці принципових питань. В зв’язку з чим, учасники групи та головуючий погодились з пропозицією голови УАВЗ Георгія Учайкіна провести круглий стіл на якому предметно обговорити ці питання із залученням фахівців галузі.

Понад двадцять організацій та підприємств звернулися до голови Комітету з питань правоохоронної діяльності народного депутата Дениса Монастирського з проханням провести саме ПОМІЖ засіданнями робочої групи під егідою комітету круглий стіл, під час якого представники галузі, профільних асоціацій та громадських організацій матимуть змогу обговорити свої зауваження та пропозиції з представниками депутатського корпусу.

У своїй відповіді, пан Монастирський зазначив, що після скасування карантинних заходів в державі проведення вказаного круглого столу можливе, а місце і час буде визначено за взаємною згодою зацікавлених сторін.

Оскільки карантинні заходи не скасовані та анонсоване комітетом засідання робочої групи все одно відбуватиметься у форматі Zoom-конференції, УАВЗ ввжає за доцільне все ж таки дотриматись досягнутих домовленостей і провести ПЕРЕД засіданням робочої групи згаданий круглий стіл у такому ж форматі.

Протягом дня, ми намагалися донести позицію фахівців галузі до представників комітету, проте знайти розуміння не вдалося.

***

Порядок денний засідання Робочої групи Комітету з питань правоохоронної діяльності

з розробки та напрацювання проекту Закону про обіг цивільної зброї та бойових припасів до неї (у форматі Zoom-конференції) 22 липня 2020 11.00

1. Інформація Голови підкомітету з питань організації охорони громадської безпеки і порядку Дануци Олександра Анатолійовича щодо напрацьованої редакції тексту Проекту Закону «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї».

2. Обговорення дискусійних питань:

1) транспортування цивільної вогнепальної зброї або бойових припасів до неї особою, що знаходиться у стані алкогольного сп’яніння (п. 6 ст. 31 законопроекту);

2) обмеження цивільного обігу пристроїв для зменшення гучності пострілу для короткоствольної зброї (пп. 9 та 16 ст. 8 законопроекту);

3) заборона самостійного переспоряджування бойових припасів для зброї категорії Е для власників зброї окрім переліку категорій осіб який визначає Кабінет Міністрів України (п. 7 ст. 37 законопроекту);

4) питання носіння цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів (п.1. та п.2. ст. 31 законопроекту);

5) місце застосування фізичними особами власниками цивільної вогнепальної зброї наявної в них на законних підставах цивільної вогнепальної зброї з метою реалізації права на необхідну оборону (п. 1 ст. 36 законопроекту).

***

Проект
Вноситься народними депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї

Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері обігу в Україні вогнепальної цивільної зброї, бойових припасів до неї, а також конструктивно схожих зі зброєю та бойовими припасами виробів, та визначає правовий режим власності на цивільну зброю, встановлює основні права та обов’язки фізичних і юридичних осіб щодо виробництва, набуття, володіння, відчуження, носіння, транспортування, ремонту, використання вогнепальної цивільної зброї та бойових припасів, а також інші суспільні відносини, що безпосередньо з цим пов’язані, у тому числі і відповідно до міжнародних зобов’язань України.

РОЗДІЛ І. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів і понять

1. В процесі регуляції суспільних відносин з обігу цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів в Україні використовуються наступні визначення термінів та понять:

автоматична вогнепальна зброя – вогнепальна зброя з повною автоматизацією перезаряджання та пострілів завдяки енергії порохових газів, що утворюються під час горіння метального заряду у стволі, і яка здатна здійснити більше одного пострілу після одного натискання на спусковий гачок;

бойові припаси – спеціально виготовлені вироби одноразового використання, призначені для проведення пострілу із вогнепальної зброї снарядом, що одержує направлений рух у стволі за рахунок енергії, що утворюється при згорянні порохового метального заряду чи спеціальних горючих сумішей, та має достатню кінетичну енергію для ураження цілі, що знаходиться на визначеній відстані;

виробництво (виготовлення) бойових припасів – створення нової одиниці бойових припасів з матеріалів та речовин що не були бойовими припасами (крім переспорядження бойових припасів);

виробництво (виготовлення) зброї – створення нової одиниці зброї з матеріалів та речовин, що не були зброєю; складання зброї з частин та деталей в умовах виробництва (закладу) чи перероблення будь-яких предметів, завдяки чому вони набувають властивостей зброї; створення основних частин зброї чи засобів зменшення гучності пострілу;

вихолощена зброя – зброя, що імітує постріл з вогнепальної зброї, виготовлена шляхом спеціального пристосування конструкції вогнепальної зброї до стрільби лише холостими патронами, з яких неможливо зробити постріл снарядом, що здатний уразити ціль;

вогнепальна зброя – будь-яка переносна ствольна зброя, яка призначена для ураження цілей снарядами, що одержують спрямований рух у стволі (за допомогою сили тиску газів, які утворюються в результаті згоряння метального заряду) та мають достатню кінетичну енергію для ураження цілі, що перебуває на визначеній відстані, за винятком старовинної вогнепальної зброї в незарядженому стані, яка виготовлена до 1899 року включно та не призначена для стрільби патронами з металевими гільзами центрального бою та кільцевого запалення. Достатньою для ураження цілі є кінетична енергія, величина якої на відстані одного метра від дульного зрізу зброї має бути рівна чи більша за 0,5 Дж/мм2;

гладкоствольна вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, що має ствол або стволи тільки з гладкими каналами, у тому числі із свердленням типу «парадокс» при довжині нарізної частини каналу ствола не більше 140 мм та з овальним свердленням типу «ланкастер». До гладкоствольної зброї також належить вогнепальна довгоствольна зброя, призначена для стрільби бойовими припасами для гладкоствольної зброї, канал ствола якої містить нарізи в його кінцевій частині, або нарізи для покращення осипу дробового метального заряду;

гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична) – зброя вітчизняного виробництва, спеціально сконструйована та виготовлена або перероблена для стрільби патронами, спорядженими гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;

довгоствольна (довга) вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, довжина ствола якої перевищує 200 мм та загальна довжина якої з прикладом становить не менше 800 мм. У випадку, якщо приклад є складаним, загальна довжина зброї вимірюється в складеному стані, окрім випадків, коли зброя зі складеним прикладом не здатна здійснити постріл. Загальна довжина зброї або її ствола включає усі частини зброї або ствола, які неможливо відокремити від зброї або ствола без використання спеціальних інструментів;

додаткове обладнання до зброї – пристрої, спеціально створені або адаптовані для встановлення на зброю, які служать для покращення її зовнішнього вигляду, ергономіки (користувальницьких властивостей), комфорту у використанні, адаптації до анатомічних особливостей власника, пристосування (постійного чи тимчасового) до виконання відповідних завдань (самозахист, мисливство чи зайняття спортом тощо). До додаткового обладнання належать засоби зменшення сили віддачі, полум’ягасники, додаткові прицільні та цілевказівні засоби, оптичні приціли, оптично-електронні прицільні пристрої, приціли нічного бачення та освітлювальні пристрої;

дозвільний документ на зброю – Посвідчення власника зброї та інші дозволи, передбачені цим Законом, які підтверджують, що фізична або юридична особа мають право здійснювати обіг зброї;

дрібний ремонт – усунення несправностей, дефектів та/або заміна неосновних частин зброї, що не призводить до підсилення чи зміни основних властивостей зброї та здійснюється з метою відновлення властивостей зброї і задля можливості подальшого її використання за прямим призначенням;

Єдиний державний реєстр цивільної зброї – єдина інформаційно-пошукова система обліку зброї, що знаходиться у державній власності та забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист та надання інформації про зареєстровану цивільну зброю, про права на зброю, а також про об’єкти та суб’єкти цих прав;

заняття стрільбою – комплекс заходів, що полягає у ознайомленні з правилами безпечного поводження зі зброєю, її матеріальною частиною та правилами користування, а також у разовому або регулярному виконанні вправ зі стрільби з метою навчання, вдосконалення навичок зі стрільби та навичок поводження зі зброєю на стрілецькому тирі або стрільбищі;

заряджена зброя – зброя з бойовим припасом в патроннику та/або примкнутим коробчастим магазином чи трубчастим магазином, в якому наявні бойові припаси;

зброя – пристрій або предмет, спеціально виготовлений, конструктивно призначений та технічно придатний (або може бути легко пристосований) для знищення, ураження, ушкодження або заподіяння іншого руйнівного впливу на живі чи іншого роду об’єкти та цілі, та який не має іншого прямого виробничого чи господарсько-побутового призначення;

зброя учбово-розрізна – нейтралізована зброя, яка спеціально приведена в непридатний для стрільби стан, основні деталі якої мають спеціально виконані вирізи, що дозволяє наочно вивчити порядок взаємодії деталей і вузлів;

ідентифікаційні ознаки зброї – відомості про виробника, вид, марку, модель, маркування, калібр та рік випуску зброї;

калібр – діаметр каналу ствола вогнепальної зброї (у нарізного -визначається відстанню між протилежними полями нарізів), а також діаметр снаряду (міни, пулі) – найбільший його поперечний переріз;

канал ствола – внутрішня сторона ствола або її частина, яка вимірюється від початку кульового входу до торця дульного зрізу ствола;

класифікаційні ознаки зброї – відомості про категорію, конструкцію зброї, а також її фотографії;

колекція зброї та/або бойових припасів (колекція) – це впорядковане зібрання зброї та бойових припасів, яке має історичну, наукову та культурну цінність, що використовується або може бути використане для експонування, наукової, дослідницької, практичної чи експертної роботи, або підвищення професійного рівня у зв’язку зі службовою діяльністю;

комбінована вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, що має стволи з нарізними і з гладкими каналами;

компоненти бойових припасів – окремі складові частини спорядження патронів до вогнепальної зброї (порох, метальні елементи (снаряди, кулі), метальні заряди, капсулі, гільзи, пижі, прокладки, контейнери тощо);

конструктивно схожі зі зброєю вироби – пристрої, які в силу відсутності чи малозначності уражаючої сили або наявності іншого виробничого чи господарсько-побутового призначення не вважаються зброєю;

копія старовинної (антикварної) зброї – зброя, виготовлена за оригіналом або кресленням зразка старовинної (антикварної) зброї за умови точного або масштабного відтворення його конструкції, зовнішнього вигляду і художнього оздоблення, і не включає справжні частини антикварного або інших видів зброї;

короткоствольна (коротка) вогнепальна зброя – будь-яка вогнепальна зброя, яка не є довгоствольною;

місце постійного зберігання зброї – адреса спеціально обладнаного місця, за якою зберігається зброя, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру цивільної зброї;

нагородна зброя – персоніфікована відомча зброя, що є відзнакою фізичної особи за особливі заслуги перед державою, державними органами та установами;

напівавтоматична вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, яка після кожного пострілу перезаряджається самостійно та з якої внаслідок її конструктивних особливостей та технічних характеристик неможливо зробити більше ніж один постріл шляхом разового натискання на спусковий гачок;

нарізна вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, направляюча частина каналу ствола якої по всій довжині містить нарізи, призначені для надання метальному елементу обертального руху під час пострілу;

нейтралізована зброя (макети, макети масогабаритні, учбово-розрізна зброя) – стрілецька зброя будь-якої моделі, яка з дотриманням вимог відповідних стандартів або технічних умов спеціально приведена на заводах-виробниках чи у майстернях з ремонту зброї в непридатний для стрільби стан;

носіння зброї – будь-яке переміщення (перенесення) зарядженої вогнепальної зброї поза місцем її постійного зберігання;

обіг зброї – виробництво зброї, торгівля зброєю, продаж, обмін, дарування, передача, придбання, колекціонування, експонування, спадкування, облік, зберігання, носіння, перевезення, транспортування, використання, вилучення, знищення, ввезення зброї до України та вивезення зброї з України;

облік куль, гільз і патронів зі слідами зброї (кулегільзотека) – вид криміналістичного обліку, що ведеться уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ України у порядку, визначеному законодавством;

основні частини вогнепальної зброї – будь-які елементи або запасні деталі, спеціально призначені для вогнепальної зброї та необхідні для її функціонування, а саме: ствол, рамка, ствольна коробка, включаючи верхню та нижню частину, у разі їх наявності, затвор чи інший пристрій для запирання ствола, барабан;

отримання категорії зброї – внесення уповноваженим державним органом відмітки у Посвідчення власника зброї, яка підтверджує право особи на вогнепальну зброю певної категорії;

патрон – бойовий припас стрілецької зброї одноразового використання, що складається з метального елементу (куля, картеч або заряд дробу), гільзи, заряду пороху (іншої вибухової речовини), запалювального елементу (капсуля);

патрон «Флобера» – патрон кільцевого запалення, який не має порохового заряду і снаряд якого приводиться в рух лише за рахунок газів запалюючого складу;

патрон газової дії – пристрій, що призначений для пострілу з пістолетів або револьверів газових, або вогнепальної зброї обмеженого ураження, об’єднаний в одне ціле за допомогою гільзи засобу ініціації, споряджений сльозоточивими або дратівливими речовинами і не призначений для спричинення смерті людині;

патрон світлозвукової дії – пристрій, що призначений для пострілу з вогнепальної зброї, вогнепальної зброї обмеженого ураження, сигнальної зброї, пістолетів або револьверів газових, об’єднаний в єдине ціле за допомогою гільзи засобу ініціації та спорядження світлозвукової дії і не призначений для ураження живої або іншої цілі;

патрон травматичної дії – пристрій, що призначений для пострілу з вогнепальної гладкоствольної зброї або вогнепальної зброї обмеженого ураження, який об’єднаний в єдине ціле за допомогою гільзи, засобу ініціації, метального заряду і спорядження травматичної дії, і не призначений для спричинення смерті людині;

переспорядження бойових припасів – виготовлення бойових припасів з використанням гільз, нових, або тих, які раніше були відстріляні в складі інших бойових припасів та придатні для повторного використання;

пістолети та револьвери газові – вироби, конструктивно призначені лише для нелетального ураження живих цілей шляхом використання хімічних подразнюючих речовин та не належать до вогнепальної зброї;

Посвідчення власника зброї – дозвільний документ на зброю встановленого зразка, який підтверджує, що фізична або юридична особа мають право придбавати, володіти, користуватися і розпоряджатися вогнепальною зброєю відповідної категорії, що зазначена у ньому, бойовими припасами та основними частинами до придбаної зброї;

пневматична зброя – невогнепальна зброя, в якій куля чи інший метальний елемент отримує спрямований рух під дією сили стисненого газу або суміші газів;

предмети, що імітують зброю – електропневматичні, пневматичні та інші пристрої, які зовні та конструктивно нагадують, копіюють та відповідають принципам дії вогнепальної зброї, метальний елемент якої служить для імітації чи фіксації влучення без застосування бойового припасу, або містить оптичний пристрій для фіксації влучень без застосування метального елементу;

ремонт зброї – усунення несправностей, дефектів, у тому числі шляхом заміни, суттєвої зміни або обробки основних частин зброї з метою відновлення її властивостей задля можливості використання зброї за прямим призначенням. Не належать до ремонту зброї: дії власника зброї з покращення зовнішнього вигляду зброї та/або адаптації до його анатомічних особливостей, які не призводять до підсилення чи зміни основних властивостей зброї та здійснюється з метою подальшого її використання за прямим призначенням, а також заміна власником зброї основних частин зброї, виготовлених виробником для встановлення на цю модель зброї та придбаних у передбаченому цим Законом порядку;

репліка старовинної (антикварної) зброї – зброя, виготовлена за оригіналом, кресленням або описом зразка старовинної (антикварної) зброї з творчим варіюванням конструкції, зовнішнього вигляду або художньої обробки, та має культурну цінність як зразок художньої творчості і декоративно-прикладного мистецтва;

розряджена зброя – будь-яка зброя, що не є зарядженою;

сигнальна зброя – вогнепальна зброя, призначена виключно для подачі звукового або світлового сигналу з використанням сигнального піротехнічного пристрою або сигнальних патронів;

сигнальний патрон – пристрій, що призначений для пострілу з вогнепальної зброї або сигнальної зброї, об’єднаний в єдине ціле за допомогою гільзи засобу ініціації, метального заряду і спорядження, що метається, для подання світлового, димового або звукового сигналу і не призначений для ураження живої або іншої цілі;

старовинна (антикварна) вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, виготовлена не пізніше 1899 року і не призначена для стрільби патронами з металевими гільзами центрального бою та кільцевого запалення;

стрілецький тир (тир) – спеціально обладнане приміщення, будова, споруда та/або територія, яка використовується для занять зі стрільби;

стрільби – це комплекс заходів, які проводяться у стрілецькому тирі або на стрільбищі і спрямовані на підготовку до ведення та ведення прицільного вогню зі зброї, та поділяються на такі види: а) навчально-тренувальні стрільби – стрільби, що проводяться з метою формування й вдосконалення практичних навичок швидкості та влучності стрільби по цілях в обмежений час з різних положень, у русі тощо, під час навчальних занять, а також підготовки до змагань; б) спортивні стрільби – стрільби, які проводяться під час змагань з видів спорту та спрямовані на визначення їх переможця;

стрільбище – комплекс, який складається з двох або більше стрілецьких тирів та розташовується на окремій земельній ділянці;

технічний паспорт на зброю – витяг з Єдиного державного реєстру цивільної зброї, в якому наведені ідентифікаційні та класифікаційні ознаки цивільної вогнепальної зброї та який підтверджує придбання конкретної одиниці зброї фізичною або юридичною особою;

транспортування зброї та бойових припасів – переміщення розрядженої зброї, бойових припасів до неї власником поза місцем їх постійного зберігання у спосіб, який виключає негайне застосування зброї;

холостий патрон – бойовий припас без метального елементу (снаряду), який складається з гільзи, капсуля, порохового заряду і пижа або без пижа для імітації пострілу з вогнепальної зброї;

цивільна вогнепальна зброя та бойові припаси – вогнепальна зброя та бойові припаси, які не заборонені Законом для цивільного обігу, які можуть перебувати у власності фізичних осіб та юридичних осіб у порядку, визначеному цим Законом;

2. Усі інші терміни окрім, зазначених у пункті 1 цієї статті у цьому Законі вживаються в значеннях, визначених законами України.

Стаття 2. Сфера дії Закону

 1. Цей Закон:
  1. визначає правові підстави і порядок обігу та використання цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї і регулює суспільні відносини з цих питань;
  1. визначає категорії цивільної вогнепальної зброї;
  1. визначає загальні права і обов’язки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, діяльність яких пов’язана з виробництвом, торгівлею, ремонтом та використанням вогнепальної цивільної зброї та бойових припасів;
  1. визначає характеристики зброї, забороненої до цивільного обігу;
  1. встановлює засади ведення Єдиного державного реєстру цивільної зброї.
 2. Дія цього Закону не поширюється на:
  1. промислово виготовлені інструменти, в яких застосовані принципи дії або конструкції вогнепальної чи пневматичної зброї та які можуть бути використані виключно з передбаченою їх конструкцією метою;
  1. ядерну, хімічну, біологічну та будь-яку іншу зброю масового ураження;
  1. зброю та бойові припаси, не віднесені до цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів;
  1. іграшки або інші предмети, які своїм зовнішнім виглядом нагадують зразки зброї, але такими не є, та для стрільби з яких не використовуються бойові припаси чи холості патрони до вогнепальної зброї;
  1. упаковки з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії;
  1. спеціально створені копії старовинної (антикварної) зброї та репліки старовинної (антикварної) зброї, що не призначені для стрільби патронами до вогнепальної зброї, за умови, що основні їх частини не можуть бути використані у якості основних частин вогнепальної зброї;
  1. пневматичну зброю, пістолети та револьвери газові;
  1. холодну зброю.

Стаття 3. Законодавство у сфері обігу вогнепальної цивільної зброї та бойових припасів до неї

1. Законодавство у сфері обігу вогнепальної цивільної зброї та бойових припасів до неї складається з Конституції України, цього та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері обігу цивільної зброї.

2. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлені інші правила, ніж передбачені законодавством України у сфері обігу вогнепальної цивільної зброї та бойових припасів до неї, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Державна політика у сфері обігу вогнепальної цивільної зброї та бойових припасів до неї

1. Державна політика у сфері обігу вогнепальної цивільної зброї та бойових припасів до неї спрямовується на:

– встановлення державного контролю за обігом в Україні вогнепальної цивільної зброї та бойових припасів до неї і додержання законодавства про їх обіг;

– запобігання потрапляння вогнепальної цивільної зброї та бойових припасів до неї у незаконний обіг;

– встановлення правил обігу вогнепальної цивільної зброї та бойових припасів до неї в Україні;

– встановлення технічних вимог до вогнепальної цивільної зброї та бойових припасів до неї;

– виведення вогнепальної цивільної зброї та бойових припасів до неї з незаконного обігу;

– встановлення відповідальності за порушення законодавства про обіг вогнепальної цивільної зброї;

– розвиток міжнародного співробітництва у сфері контролю за обігом зброї.

Стаття 5. Категорії цивільної вогнепальної зброї

 1. В Україні цивільна вогнепальна зброя поділяється на такі категорії:

А – автоматична вогнепальна зброя;

В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

С – короткоствольна вогнепальна зброя;

D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

Е – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

Стаття 6. Конструктивно схожі зі зброєю вироби

 1. В Україні у цивільному обігу перебувають конструктивно схожі зі зброєю вироби, до яких відноситься:

– пневматична зброя калібру до 4,5 мм (включно) і швидкістю польоту метального елементу до 100 м/с (включно) та бойові припаси до неї;

– пристрої під патрон «Флобера» калібру до 4,0 мм (включно), якщо енергія кулі становить менше 0,5 Дж/мм2;

– пристрої для подачі звукових або світлових сигналів (у тому числі стартових (шумових) пістолетів і револьверів), предмети або механізми, конструктивно призначені виключно для подачі піротехнічного світлового, звукового або димового сигналу, салютні патрони, які не мають снаряду та призначені для імітації стрільби, салюту чи подачі сигналу);

– нейтралізована зброя;

– предмети, що імітують зброю.

Повний перелік конструктивно схожих зі зброєю виробів затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Вироби, наведені в частині першій цієї статті, можуть бути введені в цивільний обіг без дозвільних документів виключно за умови їх відповідності чинним в України вимогам безпеки та технічним вимогам, встановленим для відповідних виробів.

Стаття 7. Цивільний обіг і володіння вогнепальною зброєю та бойовими припасами до неї

1. У цивільному обігу перебуває вогнепальна зброя та бойові припаси до неї, які належать фізичним та юридичним особам, за винятком зазначених у статті 9 цього Закону, яким згідно із законодавством дозволено використовувати зброю у порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами.

2. Цивільний обіг додаткового обладнання до зброї та виробів, наведених у статті 6 цього Закону, здійснюється без дозвільних документів, в порядку, визначеному цим Законом та Цивільним кодексом України.

3. Цивільний обіг і володіння вихолощеною, цивільною вогнепальною зброєю, основними частинами зброї, засобами зменшення гучності пострілу та бойовими припасами до цивільної вогнепальної зброї здійснюється на підставі дозвільного документу і в порядку, визначеному цим Законом.

4. Фізичні особи можуть бути нагороджені відзнакою «Іменна вогнепальна зброя» та військовослужбовці відомчою заохочувальною відзнакою «Вогнепальна зброя» вогнепальною цивільною зброєю будь-якої категорії, крім категорії А.

5. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи (за винятком юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців що мають ліцензії на виробництво та ремонт цивільної зброї і бойових припасів до неї, торгівлю цивільною зброєю та бойовими припасами до неї), які мають у власності чи іншому законному володінні вогнепальну зброю, повинні укласти в установленому законодавством порядку договір страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї (далі – Договір страхування) протягом 5 робочих днів після отримання зброї у власність і у 3-дениий строк надати його копію уповноваженому органу Міністерства внутрішніх справ України. У Договорі страхування повинні бути зазначені усі марки та номери зброї, яка перебуває у власності особи.

6. Вогнепальна зброя та бойові припаси до неї, які перебувають у цивільному обігу, можуть переходити в спеціальний обіг у встановленому законодавством порядку.

Стаття 8. Заборонені до цивільного обігу вогнепальна зброя, бойові припаси до неї

1. В Україні заборонена для цивільного обігу та набуття:

1) вогнепальна зброя, виготовлена з матеріалів, що не дозволяють виявити її за допомогою металошукачів або інших пристроїв призначених для її виявлення;

2) вогнепальна зброя, яка створена шляхом переробки невогнепальної зброї, або вогнепальної зброї, в якій було замінено основні частини, що призвело до суттєвих змін властивостей такої зброї, якщо такі переробки та зміни проведено без ліцензії на виробництво та ремонт цивільної зброї і бойових припасів до неї, торгівлю цивільною зброєю та бойовими припасами до неї;

3) вогнепальна зброя, перероблена таким чином, що ускладнює її ідентифікацію, в тому числі зброя з незаконно заміненими основними частинами а також вогнепальна зброя, замаскована під інші предмети;

4) вогнепальна зброя з видаленим чи незаконно зміненим її маркуванням;

5) довгоствольна вогнепальна зброя, яка дозволяє вести стрільбу зі складеним прикладом, якщо її довжина зі складеним прикладом не перевищує 800 мм;

6) гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя, призначена для стрільби патронами, спорядженими гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії калібром менше 6  міліметрів;

7) нарізна зброя калібром більше 12,7 мм та швидкістю польоту кулі більше 700 м/с;

8) короткоствольна вогнепальна зброя калібром більше 13 міліметрів;

9) короткоствольна вогнепальна зброя, яка має конструктивну можливість приєднання до неї пристрою для зменшення гучності пострілу;

10) довгоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя калібром більше 27 міліметрів;

11) вогнепальна зброя, що не відповідає вимогам безпеки та технічним вимогам до зброї цієї категорії, не пройшла огляд її технічного стану та контрольний відстріл для криміналістичного обліку у порядку, визначеному цим Законом.

12) вкладні нарізні стволи до гладкоствольної зброї;

13) патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, які не пройшли оцінку відповідності;

14) бойові припаси бронебійної (куля з твердим осердям бронебійної дії), вибухової (куля із зарядом, що вибухає в момент зіткнення) або запальної (куля з хімічною сумішшю, яка запалюється при контакті з повітрям або в момент зіткнення) дії, а також снаряди для подібних бойових припасів;

15) бойові припаси, спеціально сконструйовані для посилення пробивної дії та ураження захищених цілей, а також снаряди для подібних бойових припасів;

16) пристрої для зменшення гучності пострілу призначені виключно для короткоствольної вогнепальної зброї.

Стаття 9. Спеціальний обіг вогнепальної зброї та бойових припасів

1. У спеціальному обігу перебуває вогнепальна зброя юридичних осіб, якщо інформація про неї віднесена до державної таємниці, табельна зброя, а також вогнепальна зброя та бойові припаси, які закріплені за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, а також іншими військовими формуванням, утвореними відповідно до законів України, правоохоронними та розвідувальними органами, правоохоронними органами спеціального призначення, державними органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, вогнепальна зброя та бойові припаси, що постачаються за Державним оборонним замовленням.

2. У спеціальному обігу може перебувати вогнепальна зброя усіх категорій, а також вогнепальна зброя та бойові припаси, заборонені для цивільного обігу.

3. Вогнепальна зброя, яка перебуває у спеціальному обігу, обмежена в цивільному обігу. Спеціальний обіг зброї та бойових припасів здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

4. Використання у спеціальному обігу певних одиниць вогнепальної зброї не припиняє в Україні цивільний обіг інших одиниць вогнепальної зброї відповідних (ідентичних, тотожних) моделей та марок та бойових припасів до них.

5. Вогнепальна зброя, яка перебуває у спеціальному обігу, може переходити в цивільний обіг у встановленому законодавством порядку.

6. Інформація про зброю, що перебуває у спеціальному обігу вноситься у відповідний розділ Реєстру.

РОЗДІЛ II. Облік вогнепальної цивільної зброї, Єдиний державний реєстр цивільної зброї

Стаття 10. Єдиний державний реєстр цивільної зброї

 1. В Україні створюється та ведеться Єдиний державний реєстр цивільної зброї (надалі – Реєстр).
 2. Реєстр є державною власністю і підлягає довічному зберіганню. Майнові права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму, що забезпечує діяльність Реєстру, та компіляції даних Реєстру належать державі.  
 3. Порядок ведення, структура, зміст та  режими доступу суб’єктів та користувачів до Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цього Закону та інших законів України.
 4. Відповідальність за збереження, захист та цілісність Реєстру покладається на держателя Реєстру. Держатель та технічні адміністратори Реєстру несуть відповідальність за порушення, що були вчинені під час неналежного виконання своїх повноважень, встановлених відповідно до законодавства.
 5. Забезпечення захисту Реєстру полягає в здійсненні держателем Реєстру або технічним адміністратором:

-створення, модернізації та забезпечення безперервного функціонування засобів захисту Реєстру;

– впровадження та забезпечення використання засобів захисту інформації під час ведення Реєстру;

– застосування засобів та технологій резервного копіювання реєстрової інформації та фізичного збереження її носіїв;

– застосування засобів автентифікації з метою підтвердження цілісності інформації, яка вноситься до Реєстру та реєстрової інформації, що передаються через Систему електронної взаємодії, а також ідентифікації публічних реєстраторів, створювачів та осіб, що користуються реєстровою інформацією у порядку спеціального доступу.

 • Для забезпечення захисту реєстрової інформації під час її передачі через незахищене середовище (мережу Інтернет) використовуються засоби захисту інформації з обмеженим доступом, якщо інше не встановлено законодавством.

Стаття 11. Облік вогнепальної цивільної зброї

1. Облік вогнепальної цивільної зброї – це комплекс заходів, які полягають у:

 1. внесенні відомостей до Реєстру, їх накопиченні, узагальненні, зберіганні та передачі інформації про вогнепальну цивільну зброю, її власників та користувачів;
  1. перевірці документів, які є підставою для отримання технічного паспорту на кожну одиницю зброї;
  1. перевірці відсутності будь-яких обтяжень за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
  1. звірці та, за необхідності, дослідженні маркування вогнепальної зброї та огляді зброї;
  1. внесенні іншої передбаченої порядком ведення Реєстру інформації.

Стаття 12. Держатель Реєстру

1. Держателем Реєстру є Міністерство внутрішніх справ України.

2. Держатель Реєстру здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства під час внесення відомостей (інформації) до Реєстру.

3. Держатель Реєстру забезпечує створення, впровадження та функціонування інформаційно-телекомунікаційних та автоматизованих систем ведення Реєстру.

Стаття 13. Структура та відомості Реєстру

1. Реєстр складається з цивільного та спеціального обліків.

2. Обліку в Реєстрі підлягає зброя всіх категорій та основні частини до неї, що мають ідентифікаційні номери.

3. Спеціальний облік містить інформацію з обмеженим доступом.

Стаття 14. Строки зберігання інформації в Реєстрі

1. Інформація в Реєстрі зберігається до знищення, утилізації, вивезення зброї з України та 30 років після цього.

РОЗДІЛ ІІІ. Загальні засади та особливості цивільного обігу вогнепальної зброї та бойових припасів

Стаття 15. Право власності на цивільну вогнепальну зброю та бойові припаси

 1. Право власності на цивільну вогнепальну зброю, її основні частини, засоби зменшення гучності пострілу та бойові припаси набувається виключно за наявності Посвідчення власника зброї з отриманою відповідною категорією зброї.
 2. Обмеження щодо місткості від’ємних та невід’ємних магазинів цивільної зброї та/або використання додаткового обладнання встановлюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 3. Володіння, користування та розпоряджання цивільною вогнепальною зброєю фізичними особами відбувається за наявності Посвідчення власника зброї з отриманою відповідною категорією зброї та технічного паспорту на кожну одиницю зброї.
 4. Володіння, користування і розпорядження цивільною вогнепальною зброєю юридичними особами здійснюється на підставі Посвідчення власника зброї з отриманою відповідною категорією зброї та технічного паспорту на кожну одиницю зброї. Окремі види діяльності, пов’язані з обігом цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, підлягають ліцензуванню.
 5. Технічний паспорт видається на кожну одиницю вогнепальної зброї в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.
 6. Виникнення права власності на цивільну вогнепальну зброю пов’язане із внесенням відомостей до Реєстру. Використання зброї без внесення відомостей до Реєстру заборонено.

Стаття 16. Посвідчення власника зброї

 1. Перше Посвідчення власника зброї видається строком на три роки, а кожне наступне (продовжене) – на п’ять років. У ньому вказується інформація про фізичну або юридичну особу, якій надано право на вогнепальну цивільну зброю, а також зазначається категорія (категорії) зброї, яку (які) така особа отримала.
 2. Порядок видачі та продовження Посвідчення власника зброї та його форму встановлює Кабінет Міністрів України з врахуванням вимог цього Закону та інших законів України.

Стаття 17. Набуття у власність фізичними особами вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, віднесених до цивільного обігу

1. Право на набуття у власність цивільної вогнепальної зброї, засобів зменшення гучності пострілу та бойових припасів до неї, мають фізичні особи з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Фізичні особи володіють цивільною вогнепальною зброєю, засобами зменшення гучності пострілу, бойовими припасами до неї, основними частинами зброї за наявності Посвідчення власника зброї з отриманою відповідною категорією зброї та технічного паспорту на кожну одиницю зброї.

3. Фізичні особи отримують право набути цивільну вогнепальну зброю, бойові припаси, основні частини до неї та дозволені засоби зменшення гучності пострілу після отримання ними Посвідчення власника зброї з відповідною категорією зброї.

4. Фізичні особи мають право набувати бойові припаси та кулі лише того калібру, який відповідає калібру наявної в них цивільної вогнепальної зброї, та основні частини лише до цієї зброї.

5. Фізичні особи не мають права набувати у власність цивільну вогнепальну зброю категорії А.

6. Кількість одиниць цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, які може набути у власність фізична особа, не обмежена.

Стаття 18. Умови отримання фізичними особами Посвідчення власника зброї та категорії зброї

 1. Звертаючись за Посвідченням власника зброї, особа визначає категорію зброї, яку вона бажає отримати. Особа може визначити одночасно декілька категорій зброї або звернутись за отриманням додаткової категорії зброї після отримання Посвідчення власника зброї. Якщо особа бажає бути власником виключно вихолощеної зброї, вона вказує про це у заяві.
 2. Право на отримання Посвідчення власника зброї мають дієздатні громадяни України які:

– не мають медичних протипоказань;

– не мають непогашеної або незнятої судимості за вчинення кримінального правопорушення;

– не мають судимості, що погашена чи знята у встановленому законом порядку за злочини передбачені Розділами ІІ, ІІІ, ІV, VІ, ІХ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, XV, XVII, XVIII, ХІХ, ХХ Кримінального кодексу України (крім реабілітованих);

– не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за статтями 130, 173, 173-2, 173-3, 174, 185, 186, 190-197 (треба ще номери статей виписати) Кодексу України про адміністративні правопорушення;

– не притягалися більше двох разів до адміністративної відповідальності за ст. 191 Кодексу України про адміністративні правопорушення незалежно від часу такого притягнення.

 • Право на отримання категорії зброї D та вихолощеної зброї мають громадяни України, які досягли 18-річного віку та відповідають вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті.
 • Право на отримання категорії зброї В та Е мають громадяни України, які досягли 25-річного віку, та відповідають вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті.
 • Право на отримання категорії зброї С мають громадяни України, які досягли 28-річного віку та не менш, як п’ять років мають у законному користуванні цивільну вогнепальну зброю або не менш, як п’ять років мають іншу категорію зброї, та відповідають вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті.
 • Для отримання Посвідчення власника зброї з категорією зброї або додаткової категорії зброї, фізична особа подає до відповідного органу Міністерства внутрішніх справ України за місцем своєї реєстрації або постійного проживання (перебування):

– заяву за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України;

– копію медичної довідки (висновку) встановленого зразка, наданою лікувально-консультативною комісією про відсутність у заявника медичних протипоказань для володіння зброєю;

 – копію відповідного документу, що підтверджує причини звільнення особи від проходження курсів з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування, у разі його наявності;

– копію паспорта громадянина України;

– копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру, окрім випадків законної відмови заявника від його отримання або зазначення індивідуального податкового номеру у паспорті громадянина України;

– копію документу, що підтверджує сплату послуг з видачі дозвільного документу.

Оригінали документів, поданих в копіях, надаються заявником для огляду при подачі заяви.

 • Якщо громадянин звертається за Посвідченням власника зброї або категорії зброї до відповідного органу Міністерства внутрішніх справ України за місцем постійного проживання (перебування), а не за місцем реєстрації, він зобов’язаний повідомити про це у заяві.

Звернення може бути тільки до відповідного органу Міністерства внутрішніх справ України, що територіально обслуговує місце постійного проживання (перебування) заявника.

 • За отримання Посвідчення власника зброї та кожної нової категорії зброї стягується плата в розмірі встановленому Кабінетом Міністрів України.
 • Порядок проходження медичного огляду, який повинен включати безпосереднє обстеження та спілкування з особою, та форму довідки (висновку) встановленого зразка, що надається лікувально-консультативною комісією про відсутність у особи медичних протипоказань для володіння зброєю, а також перелік захворювань та фізичних вад, за наявності яких така довідка не видається, встановлює Кабінет Міністрів України.
 • Громадяни України, які мають намір вперше отримати Посвідчення власника зброї, повинні пройти курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування. Інформація про проходження особою курсів з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування вноситься до Реєстру.

Стаття 19. Відмова фізичній особі у видачі Посвідчення власника зброї або отриманні категорії зброї

1. Підставами для відмови фізичній особі у видачі Посвідчення власника зброї або отриманні категорії зброї є:

– відсутність передбаченого статтею 18 цього Закону права на отримання Посвідчення власника зброї або отриманні категорії зброї;

– подання недостовірної інформації, документів або відомостей не в повному обсязі;

– рішення суду про визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною, яке набрало законної сили;

– наявність медичних протипоказань до поводження зі зброєю;

– відсутність в Реєстрі відомостей про проходження заявником курсів з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування, крім випадків передбачених частиною 10 статті 18 цього Закону;

– перебування на профілактичному обліку у зв’язку із вчиненням особою домашнього насильства, а також вчинення жорстокого поводження із дітьми;

– відсутність документу про підтвердження плати за послугу з отримання Посвідчення власника зброї або категорії зброї.

2. Рішення про видачу або про відмову у видачі Посвідчення власника зброї або отриманні категорії зброї із зазначенням конкретних підстав для відмови приймається відповідним органом Міністерства внутрішніх справ України та надається заявнику протягом десяти робочих днів.

3. Відмова у видачі Посвідчення власника зброї або отриманні категорії зброї не позбавляє особу права на повторне звернення у разі усунення підстав для відмови.

4. Відмову у видачі Посвідчення власника зброї або отриманні категорії зброї може бути оскаржено до суду.

Стаття 20. Продовження дії Посвідчення власника зброї для фізичної особи

 1. Фізичні особи, які вперше отримали Посвідчення власника зброї, можуть продовжити його дію шляхом надання до відповідного органу Міністерства внутрішніх справ України за місцем своєї реєстрації або постійного проживання (перебування) не раніше 180 календарних днів до дня закінчення строку дії Посвідчення власника зброї:

– заяви за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України;

– оригінал Посвідчення власника зброї, термін дії якого потрібно продовжити;

– копію Договору страхування (у разі наявності у такої особи цивільної вогнепальної зброї у власності);

– копії документу, що підтверджує сплату послуг з продовження дії дозвільного документу;

– документи зазначені в частині шості статті 18 цього Закону.

Оригінали документів, поданих в копіях, надаються заявником для огляду при подачі заяви.

2. Якщо громадянин звертається до відповідного органу Міністерства внутрішніх справ України про продовження Посвідчення власника зброї за місцем постійного проживання (перебування), а не за місцем реєстрації він зобов’язаний повідомити про це у заяві.

Звернення може бути тільки до відповідного органу Міністерства внутрішніх справ України, що територіально обслуговує місце постійного проживання (перебування) заявника.

3. Повторне продовження дії Посвідчення власника зброї може бути здійснене протягом строку його дії.

4. Особі може бути відмовлено у продовженні дії Посвідчення власника зброї з підстав, передбачених частиною першою статті 19 цього Закону, а також у випадку, якщо зброя власника такого посвідчення не пройшла періодичного огляду технічного стану та експериментального відстрілу.

5. Рішення про продовження або не продовження дії Посвідчення власника зброї приймається відповідним органом Міністерства внутрішніх справ України в порядку, передбаченому для його видачі.

Стаття 21. Призупинення, припинення дії Посвідчення власника зброї для фізичної особи

1. Дія Посвідчення власника зброї призупиняється в разі:

1) взяття на профілактичний облік у зв’язку з вчиненням власником зброї домашнього насильства, а також вчинення жорстокого поводження із дітьми, окрім випадків втрати права на отримання Посвідчення власника зброї;

2) взяття на профілактичний облік до психоневрологічних та наркологічних диспансерів;

3) відсутності власника за місцем постійного зберігання зброї, що унеможливило органам Національної поліції протягом трьох років перевірити умови зберігання зброї та бойових припасів;

4) наявності вмотивованої постанови державного виконавця про встановлення тимчасового обмеження боржника у вигляді призупинення дії Посвідчення власника зброї;

5) ненадання зброї, яка перебуває у власності, з метою огляду її технічного стану та контрольного відстрілу для формування кулегільзотеки;

6) повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

7) закінчення строку дії Договору страхування.

2. Протягом призупинення дії Посвідчення власника зброї, особі, дозвільний документ якої призупинено, забороняється носіння та транспортування зброї, отримання інших категорій зброї та набуття будь-якої цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів.

3. Дія Посвідчення власника зброї відновлюється за умови:

1) закриття відповідного кримінального провадження в рамках якого особі було повідомлено про підозру або набрання законної сили виправдувальним вироком суду;

2) зняття власника зброї з профілактичного обліку у зв’язку з вчинення домашнього насильства, а також вчинення жорстокого поводження із дітьми, окрім випадків втрати права на отримання Посвідчення власника зброї;

3) зняття власника зброї з профілактичного обліку у психоневрологічних або наркологічних диспансерах та надання висновку лікувально-консультативної комісії про відсутність у особи медичних протипоказань для володіння зброєю;

4) надання власником зброї органам Національної поліції можливості перевірити умови зберігання зброї та бойових припасів;

5) винесення державним виконавцем постанови про закриття виконавчого провадження про встановлення тимчасового обмеження боржника у вигляді призупинення дії Посвідчення власника зброї;

6) надання власником зброї необхідних документів для продовження дії дозволу у порядку та строки, встановлені статтею 20 цього Закону, а також після завершення цих строків, у разі прийняття судом рішення в порядку окремого провадження про встановлення факту поважності причин недотримання такого строку;

7) продовження (укладення нового) Договору страхування.

3. Інформація про призупинення та відновлення дії Посвідчення власника зброї вноситься до Реєстру.

4. Дія Посвідчення власника зброї, виданого фізичній особі, припиняється в разі:

1) не продовження протягом встановленого цим Законом строку Посвідчення власника зброї;

2) добровільної відмови від Посвідчення власника зброї на підставі письмової заяви;

3) смерті особи;

4) на підставі рішення суду;

5) настання обставин, що свідчать про втрату права на отримання Посвідчення власника зброї згідно частини другої статті 18 цього Закону;

6) обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною, безвісно відсутньою чи оголошення її померлою за рішенням суду, яке набрало законної сили;

7) погіршення здоров’я особи до стану, який виключає можливість володіння зброєю, що підтверджено висновком закладу охорони здоров’я, у тому числі, за зверненням членів сім’ї, органів опіки та піклування;

8) повторного протягом року притягнення власника зброї до адміністративної відповідальності за порушення правил обігу зброї;

9) відсутності чинного Договору страхування (у разі наявності у такої особи цивільної вогнепальної зброї у власності);

10) порушення встановлених цим Законом правил носіння, використання та застосування зброї;

11) виявлення факту подачі недостовірної інформації особою під час отримання Посвідчення власника зброї або категорії зброї;

12) незаконності прийнятого рішення про надання особі Посвідчення власника зброї;

13) з підстав, зазначених у пункті 4 статті 45 цього Закону.

5. Припинення дії Посвідчення власника зброї позбавляє власника права на володіння належною йому зброєю відповідної категорії та бойовими припасами до неї. Така зброя та бойові припаси вилучаються співробітниками Національної поліції з компенсацією їх вартості у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. Після припинення дії Посвідчення власника зброї особа вважається такою, що не має Посвідчення власника зброї.

6. Інформація про припинення дії Посвідчення власника зброї вноситься до Реєстру.

7. Рішення про призупинення та припинення дії Посвідчення власника зброї приймається відповідним органом Міністерства внутрішніх справ України та може бути оскаржено до суду.

Стаття 22. Набуття у власність юридичними особами цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї

1. Право на набуття у власність цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї мають юридичні особи з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. Юридичні особи можуть придбавати цивільну вогнепальну зброю та бойові припаси для їх подальшого перепродажу (зброя для продажу) або для використання у власній господарській діяльності (зброя для експлуатації).

2. Юридичні особи набувають вогнепальну зброю та бойові припаси до неї за наявності Посвідчення власника зброї та технічного паспорту на кожну одиницю зброї. Посвідчення власника зброї видається на ім’я юридичної особи в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Юридичні особи не мають права набувати у власність зброю категорії А, окрім випадків передбачених Законами України.

4. Юридичні особи, які мають ліцензію на діяльність тирів та стрільбищ, виробництво цивільної зброї і бойових припасів до неї, мають право на набуття цивільної вогнепальної зброї всіх категорій без обмеження, а категорії А – у кількості не більше п’яти одиниць однієї моделі за одним місцем постійного зберігання зброї.

Юридичні особи, які мають ліцензію на торгівлю цивільною зброєю та бойовими припасами до неї мають право на набуття для продажу цивільної вогнепальної зброї всіх категорій, окрім категорії А.

5. Суб’єкти охоронної діяльності мають право набути у власність цивільну вогнепальну зброю з урахуванням положень Закону України «Про охоронну діяльність».

6. Юридичні особи – суб’єкти сфери фізичної культури і спорту мають право на набуття у власність зброї для експлуатації та бойових припасів до неї будь-якої категорії окрім А.

7 Кіностудії мають право на набуття у власність для експлуатації виключно вихолощеної зброї.

8. Музеї, які використовують зброю в якості експонатів, мають право на набуття у власність для експлуатації вихолощеної, нейтралізованої, старовинної (антикварної) зброї, копій та реплік старовинної (антикварної) зброї.

9. Працівники юридичних осіб мають право використовувати зброю та бойові припаси до неї, які належать такій юридичній особі, виключно за наявності у них Посвідчення власника зброї та отриманого у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку погодження органу Міністерства внутрішніх справ України на укладення трудового (цивільно-правового) договору з такою фізичною особою.

10. Положення цього Закону, що встановлюють порядок поводження зі зброєю та бойовими припасами для юридичних осіб, поширюються також на фізичних осіб-підприємців.

Стаття 23. Призупинення, припинення дії Посвідчення власника зброї, виданого юридичній особі

1. Дія Посвідчення власника зброї призупиняється та відновлюється з підстав та в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Під час призупинення дії Посвідчення власника зброї, працівникам юридичної особи, дію Посвідчення власника зброї якої призупинено, забороняється носіння та транспортування належної такій юридичній особі зброї, отримання інших категорій зброї та набуття будь-якої цивільної зброї та бойових припасів.

3. Дія Посвідчення власника зброї виданого юридичній особі припиняється в разі:

– закінчення строку дії Посвідчення власника зброї і його не продовження у порядку визначеним Кабінетом Міністрів України;

– добровільної відмови від Посвідчення власника зброї на підставі письмової заяви юридичної особи;

– ліквідації юридичної особи;

– підстав, зазначених у пункті 4 статті 45 цього Закону;

– за рішенням суду;

– відсутності чинного Договору страхування (у разі наявності у такої особи цивільної вогнепальної зброї у власності);

– втрати передбаченого статтею 22 цього Закону права на отримання Посвідчення власника зброї.

4. Інформація про призупинення та припинення дії Посвідчення власника зброї виданого юридичній особі вноситься до Реєстру.

5. Рішення про призупинення та припинення дії Посвідчення власника зброї, виданого юридичній особі, приймається відповідним органом Міністерства внутрішніх справ України та може бути оскаржено до суду.

Стаття 24. Обмеження обігу та використання цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї

1. В Україні забороняється:

1) застава цивільної вогнепальної зброї чи бойових припасів до неї;

2) використання для гладкоствольної короткоствольної (травматичної) зброї будь-яких патронів, за виключенням патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, холостих патронів, патронів газової дії;

3) спільна власність на цивільну вогнепальну зброю.

Стаття 25. Нагородна зброя

 1. Особа, нагороджена відзнакою «Іменна вогнепальна зброя», військовослужбовці нагороджені відомчими заохочувальними відзнаками «Вогнепальна зброя», повинні мати Посвідчення власника зброї у якому зазначено відповідну категорію зброї до якої віднесена зброя, якою було нагороджено дану особу. У разі відсутності у нагороджуваної особи Посвідчення власника зброї з необхідною категорією зброї, вона зобов’язана отримати Посвідчення власника зброї та/або категорію зброї в установленому цим Законом порядку.
 2. До отримання нагороджуваною особою документів, передбачених частиною 1 цієї статті, нагородна вогнепальна зброя отримана, як відзнака, зберігається у відповідному підрозділі Національної поліції.
 3. Інформація про нагородну зброю підлягає внесенню до Реєстру.

Стаття 26. Знайдена цивільна вогнепальна зброя та бойові припаси

 1. На знайдену цивільну вогнепальну зброю та бойові припаси поширюються положення статті 337 Цивільного кодексу України з урахуванням положень цього Закону.
 2. Особа, яка знайшла цивільну вогнепальну зброю та/або бойові припаси, зобов’язана невідкладно повідомити органи Національної поліції про факт знахідки, місце знаходження цивільної вогнепальної зброї та/або бойових припасів, додаткові обставини, пов’язані з її знахідкою. Знайдена зброя та бойові припаси підлягають передачі органам Національної поліції для подальшої перевірки.
 3. Знайдена цивільна вогнепальна зброя, інформацію про яку відсутня в Реєстрі, підлягає обліку.
 4. Особа, яка знайшла цивільну вогнепальну зброю та/або бойові припаси, набуває право власності на них в порядку визначеному цим Законом.
 5. Якщо в Реєстрі наявна інформація про власника знайденої зброї, або є дані про те, що ця зброя була знаряддям чи предметом вчинення злочину, або зброя перебуває в технічному стані, який не дозволяє її використання за цільовим призначенням, або зброя є забороненою до цивільного обігу, особі, яка знайшла цю цивільну вогнепальну зброю відмовляється у набутті права власності на знайдену зброю.
 6. У разі якщо особа, яка знайшла цивільну вогнепальну зброю та/або бойові припаси, не скористається правом набути у власність знайдену зброю та/або бойові припаси, знайдена зброя підлягає реалізації на аукціоні в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а бойові припаси утилізації.

Стаття 27. Спадкування цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів

1. Після смерті власника цивільної вогнепальної зброї, уповноважені службові особи Національної поліції роблять відповідний запис в Реєстрі та тимчасово вилучають належну йому цивільну вогнепальну зброю та бойові припаси або передають її на відповідальне зберігання членам сім’ї (чоловік, дружина, діти) померлого власника зброї, при наявності в них Посвідчення власника зброї відповідної категорії, до вирішення питання про передачу її як спадкового майна.

2. Спадкоємці власника цивільної вогнепальної зброї, які вступили в спадщину, мають право:

– після отримання відповідної категорії зброї в порядку, передбаченому цим Законом, набути цю зброю у власність;

– продати, подарувати або відчужити цю зброю та/або бойові припаси до неї іншим встановленим законом способом через юридичних осіб, які мають ліцензію на торгівлю цивільною зброєю та бойовими припасами до неї або через відповідні органи Міністерства внутрішніх справ України;

– передати цю зброю та/або бойові припаси до неї органам Національної поліції;

– у встановленому законодавством порядку привести цю зброю до стану нейтралізованої.

3. У випадку неприйняття спадкоємцем протягом шести місяців з моменту вступу у спадщину рішення, передбаченого частиною другою цієї статті, цивільна вогнепальна зброя та бойові припаси підлягають продажу в установленому Кабінетом Міністрів України порядку з відшкодуванням їх вартості спадкоємцю.

4. Зброя чи бойові припаси, включені до складу відумерлої спадщини, підлягають продажу в установленому Кабінетом Міністрів України порядку з відшкодуванням їх вартості територіальній громаді за місцем відкриття спадщини.

Стаття 28. Зберігання цивільної зброї та бойових припасів

1. Зберігання цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів здійснюється фізичними особами та юридичними особами в умовах, що забезпечують їх схоронність, безпеку зберігання і виключають доступ сторонніх осіб, з дотриманням установлених законодавством вимог.

2. Забороняються зберігання і використання знайденої цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів.

3. Цивільна вогнепальна зброя та бойові припаси до неї за відсутності фізичної особи її власника за місцем постійного зберігання зброї повинні зберігатися у сейфах (металевих шафах) для унеможливлення доступу до них сторонніх осіб. Вимоги до сейфу (металевої шафи) для зберігання зброї та бойових припасів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

4. Якщо у власності фізичної особи перебуває більше ніж три одиниці цивільної вогнепальної зброї будь-якої категорії, що зберігаються за одним місцем постійного зберігання зброї, власник зобов’язаний обладнати місце постійного зберігання зброї системами охоронного призначення. Вимоги до таких систем охоронного призначення встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5. У випадку зміни місця постійного зберігання зброї, її власник  зобов’язаний протягом 10 календарних днів письмово повідомити відповідний орган Міністерства внутрішніх справ України для внесення даних про це до Реєстру.

6. Юридичні особи, які набули цивільну вогнепальну зброю, зобов’язані отримати дозвіл на місце постійного зберігання зброї, якщо вони не володіють ліцензією на здійснення діяльності, пов’язаної з обігом зброї.

Власник цивільної вогнепальної зброї має право передати її на зберігання юридичним особам, які мають дозвіл на місце постійного зберігання зброї. Факт передачі зброї оформлюється актом, в якому вказуються місце, дата і час прийому зброї, її марка, номер і модель. Відомості про передачу на зберігання цивільної вогнепальної зброї вносяться до Реєстру.

7. Порядок отримання дозволу для юридичних осіб на місце постійного зберігання зброї визначається Кабінетом Міністрів України.

8. Перевірки дотримання умов зберігання зброї та бойових припасів здійснюються в порядку ст. 45 цього Закону.

Стаття 29. Тимчасова передача цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів

1. Передача цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї власником третій особі, яка не має Посвідчення власника зброї з отриманою відповідною категорією зброї, забороняється за винятком випадків тимчасової передачі:

1) для ознайомлення зі зброєю в межах тирів та стрільбищ, а також з розрядженою зброєю за місцем її зберігання у присутності власника зброї (представника юридичної особи – власника зброї);

2) під час заняття стрільбою або проведення спортивних заходів в межах тирів та стрільбищ;

3) під час навчання на курсах з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування;

4) та з інших підстав, передбачених законами України.

2. Тимчасова передача фізичним особам цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів, які належать тирам і стрільбищам допускається виключно в формі прокату зброї в межах таких тирів і стрільбищ.

Стаття 30. Відстріл цивільної вогнепальної зброї для кулегільзотеки

 1. В Україні ведеться криміналістичний облік куль, гільз і патронів зі слідами зброї (кулегільзотека). Порядок ведення криміналістичного обліку визначається Міністерством внутрішніх справ України.
 2. Цивільна вогнепальна зброя, яка вперше набувається у власність, має бути відстріляна для отримання необхідних даних для кулегільзотеки. Обов’язок надання зброї для її відстрілу покладається на юридичних осіб, які мають ліцензію на виробництво та ремонт цивільної зброї і бойових припасів до неї, торгівлю цивільною зброєю та бойовими припасами до неї. Відомості про відстріл зброї та отримані дані для кулегільзотеки вносяться до Реєстру.
 3. Вогнепальна зброя, яка перебуває у цивільному обігу (за виключенням довгоствольної гладкоствольної зброї та зброї, що належить юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, які мають ліцензію на виробництво та ремонт цивільної зброї і бойових припасів до неї, торгівлю цивільною зброєю та бойовими припасами до неї) підлягає періодичному огляду технічного стану та контрольному відстрілу не рідше ніж кожні п’ять років. Інформація про результати огляду технічного стану та контрольного відстрілу вноситься до Реєстру.
 4. Обов’язок надання зброї, яка перебуває у власності, з метою огляду її технічного стану та контрольного відстрілу для формування кулегільзотеки, покладається на її власника.
 5. Порядок огляду технічного стану та відстрілу зброї визначається Міністерством внутрішніх справ України.
 6. Плата за відстріл зброї для кулегільзотеки, огляд технічного стану та контрольний відстріл з власників вогнепальної зброї не стягується.

Стаття 31. Носіння та транспортування цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів

1. Носіння цивільної вогнепальної зброї забороняється, окрім випадків, передбачених законами України.

2. Носіння цивільної зброї дозволяється: під час здійснення полювання в мисливських угіддях; заняття стрільбою чи на спортивних заходах у межах стрілецьких тирів та стрільбищ; у межах місця постійного зберігання зброї власником цієї зброї. Носіння цивільної вогнепальної зброї, що перебуває у спеціальному обігу, здійснюється у встановленому законодавством порядку.

3. Власники цивільної вогнепальної зброї мають право транспортувати її до місць постійного зберігання зброї, проведення полювання, спортивних заходів чи заняття стрільбою, до органів, що здійснюють періодичний огляд технічного стану та контрольний відстріл зброї, до органів Національної поліції, до магазинів з продажу зброї та до майстерень з її ремонту. Транспортування зброї та бойових припасів до неї повинно здійснюватися у спеціально призначених для цього засобах (чохол, кейс, тощо) у спосіб, що забезпечує безпеку власнику та оточуючим, їх надійне зберігання та унеможливлює безперешкодний доступ до них сторонніх осіб. Транспортування однією фізичною особою більш ніж десяти одиниць цивільної вогнепальної зброї заборонено.

4. Власники зброї під час носіння та транспортування цивільної вогнепальної зброї зобов’язані мати при собі Посвідчення власника зброї з відповідною категорією зброї та технічний паспорт на кожну одиницю зброї.

5. Носіння та транспортування бойових припасів відповідної категорії дозволено за умови наявності у особи при собі Посвідчення власника зброї з відповідною категорією зброї до якої належать бойові припаси.

6. Транспортування цивільної вогнепальної зброї або бойових припасів до неї особою у стані сп’яніння внаслідок вживання наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, забороняється та є підставою для припинення дії Посвідчення власника зброї.

7. Носіння цивільної вогнепальної зброї особою, що знаходиться у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу, забороняється та є підставою для припинення дії Посвідчення власника зброї.

8. Транспортування юридичними особами понад десяти одиниць цивільної вогнепальної зброї здійснюється у супроводі озброєної охорони.

9. Співробітники суб’єктів охоронної діяльності мають право носити зброю, що належить таким суб’єктам охоронної діяльності, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10. Пересилання зброї та бойових припасів до неї здійснюється у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Колекціонування та експонування зброї та бойових припасів

 1. Громадяни України мають право колекціонувати та експонувати зброю та бойові припаси з додержанням вимог цього Закону.
 2. Експонована та колекційна зброя повинна бути розряджена, зберігатися в замкнених та/або закритих за допомогою механічних пристроїв вітринах або надійно бути прикріплена до підлоги, стіни або іншої будівельної конструкції. Експоновані бойові припаси повинні знаходитися в замкнених та/або закритих за допомогою механічних пристроїв вітринах.
 3. Приміщення, де експонується зброя або зберігається колекційна зброя, повинно бути обладнане системами охоронного призначення та перебувати під охороною.

Стаття 33. Вилучення цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів

1. Цивільна зброя та бойові припаси до неї у встановленому порядку вилучаються органами Національної поліції у разі:

– відсутності або припинення дії Посвідчення власника зброї;

– порушення встановлених законодавством правил носіння, транспортування, використання та застосування зброї;

– конфіскації чи оплатного вилучення зброї та бойових припасів до неї на підставі вироку суду або постанови органу, уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення.

2. Обмеження та позбавлення права власності на цивільну вогнепальну зброю та бойові припаси під час кримінального провадження здійснюється у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

3. У ході вилучення цивільної вогнепальної зброї здійснюються відео- і фотофіксація та робиться детальний опис стану зброї і встановленого додаткового обладнання із занесенням цих відомостей до протоколу, копія якого надається особі, в якої вилучили зброю. Протокол обов’язково має містити відомості про марку, модель та маркування (серійний номер) зброї та додаткового обладнання, включаючи змінні стволи, тощо, а також відомості про кількість вилучених бойових припасів, їх калібр.

4. Вилучена цивільна вогнепальна зброя та бойові припаси підлягають поверненню власнику протягом трьох робочих днів з моменту відновлення дії Посвідчення власника зброї з отриманою відповідною категорією зброї або скасування рішення про конфіскацію чи оплатне вилучення зброї та бойових припасів до неї.. Про повернення цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів складається відповідний акт, в якому зазначається інформація про стан зброї та перелік додаткового обладнання, встановленого на зброї на момент повернення, а також перелік, кількість та калібр бойових припасів, які повертаються.

5. Вилучені зброя та бойові припаси передаються на зберігання до Національної поліції.

Стаття 34. Позбавлення права власності на цивільну вогнепальну зброю та бойові припаси

 1. Власник цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів після їх вилучення має право:

– продати цивільну вогнепальну зброю та бойові припаси до неї через юридичних осіб, які мають ліцензію на торгівлю цивільною зброєю та бойовими припасами до неї;

– передати цивільну вогнепальну зброю та бойові припаси органам Національної поліції;

– у встановленому законодавством порядку привести зброю до стану нейтралізованої.

 • Вилучена цивільна вогнепальна зброя та бойові припаси можуть бути передані для реалізації або знищення при наявності письмової згоди на це власника зброї (спадкоємця) або його законного представника.
 • Вилучена та не витребувана протягом трьох років власником чи уповноваженою ним особою цивільна вогнепальна зброя та бойові припаси підлягають реалізації або знищенню.
 • Порядок реалізації і знищення вилученої цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів встановлює Кабінет Міністрів України.

Стаття 35. Знищення та утилізація зброї та бойових припасів до неї

1. Зброя, яка непридатна для подальшого використання, а також бойові припаси до зброї, у яких закінчився установлений виробником строк зберігання, підлягають утилізації або знищенню. На утилізацію або знищення може бути передана також технічно придатна зброя за бажанням її  власника.

2. Технічно непридатна зброя може бути придбана юридичними особами, що мають відповідну ліцензію на виробництво та ремонт цивільної зброї і бойових припасів до неї, торгівлю цивільною зброєю бойовими припасами до неї, з метою її переробки у нейтралізовану або вихолощену зброю або розукомплектування та використання її частин для виробництва або ремонту іншої зброї.

3. Порядок утилізації, знищення та продажу цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів, які підпадають під дію пунктів 1 та 2 цієї статті визначається  Кабінетом Міністрів України.

РОЗДІЛ ІV. Використання цивільної вогнепальної зброї для захисту

Стаття 36. Використання та застосування цивільної вогнепальної зброї для захисту

1. Фізичні особи власники цивільної вогнепальної зброї за місцем постійного зберігання зброї можуть застосовувати наявну в них на законних підставах цивільну вогнепальну зброю виключно з метою реалізації права на необхідну оборону.

2. Працівники юридичних осіб суб’єктів охоронної діяльності можуть застосовувати наявну в них на законних підставах цивільну вогнепальну зброю відповідно до встановлених законодавством вимог.

3. Застосуванню зброї має передувати чітко виражене попередження про це особі, щодо якої планується застосування зброї, за винятком випадків, коли зволікання в застосуванні зброї створює безпосередню небезпеку для життя власника зброї чи оточуючих або може спричинити інші тяжкі наслідки.

Забороняється застосовувати вогнепальну зброю, яка перебуває в цивільному обігу, щодо жінок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності, неповнолітніх, коли їхній вік очевидний або відомий, за винятком випадків здійснення останніми збройного або групового нападу, а також проти працівників правоохоронних органів, військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, окрім випадків вчинення ними неправомірних дій, які загрожують життю чи здоров’ю людей.

Якщо внаслідок застосування вогнепальної зброї, яка перебуває у цивільному обігу, нападнику заподіяно тілесні ушкодження, особа, яка застосувала зброю, зобов’язана здійснити виклик екстреної медичної допомоги, вжити заходів до охорони місця події та негайно повідомити органам Національної поліції про випадок застосування зброї.

4. Особа, яка правомірно застосувала зброю, не підлягає адміністративній чи кримінальній відповідальності та не відшкодовує шкоду, завдану внаслідок застосування нею зброї.

Обов’язок щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок правомірного застосування зброї, покладається на особу (осіб), яка вчинила протиправні дії, що призвели до застосування зброї.

РОЗДІЛ V. Господарська діяльність у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів

Стаття 37. Виробництво цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї. Ремонт цивільної вогнепальної зброї

1. Право на виробництво цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї мають юридичні особи, які отримали ліцензію на виробництво цивільної зброї і бойових припасів до неї та дозвіл на функціонування закладу з виробництва зброї та бойових припасів до неї.

2. Юридичні особи, які мають право на виробництво цивільної вогнепальної зброї повинні забезпечувати безпеку виробництва, здійснювати контроль за виробничим процесом, дотримуватись ліцензійних умов провадження такої діяльності.

3. Кожна одиниця виробленої цивільної вогнепальної зброї, віднесена до відповідної категорії, повинна мати маркування, відповідати вимогам безпеки та технічним вимогам до зброї цієї категорії.

4. Право на ремонт цивільної вогнепальної зброї мають юридичні особи, фізичні особи-підприємці, які отримали ліцензію на ремонт цивільної зброї і бойових припасів до неї та дозвіл на функціонування майстерні з ремонту зброї.

Дрібний ремонт може проводитись власником цивільної вогнепальної зброї за відсутності відповідної ліцензії та дозволу.

5. Відомості про заміну основних частин зброї, які мають ідентифікаційні номери, вносяться до Реєстру.

6. Вогнепальна зброя із заміненими основними частинами підлягає відстрілу для кулегільзотеки.

7. Власники зброї категорії D  мають право самостійно для власних потреб переспоряджувати бойові припаси для цієї зброї, якщо ці бойові припаси не є забороненими в цивільному обігу. Самостійне переспоряджування бойових припасів для зброї категорії Е дозволяється лише для окремих потреб та категорій осіб, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. Переспоряджування бойових припасів дозволяється лише за допомогою ініціюючих елементів (капсулів) та метальних речовин (порохів), що придбані у магазинах, які мають відповідну ліцензію на виробництво та ремонт цивільної зброї і бойових припасів до неї, торгівлю цивільною зброєю та бойовими припасами до неї.

8. Порядок отримання ліцензій на виробництво та ремонт цивільної зброї і бойових припасів до неї, дозволу на функціонування закладу з виробництва зброї та бойових припасів до неї, дозволу на функціонування майстерні з ремонту зброї встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 38. Продаж цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї. Торгівля цивільною вогнепальною зброєю

1. Фізичні особи можуть у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку продати або безоплатно відчужувати належну їм цивільну вогнепальну зброю, основні частини до неї, що мають маркування та бойові припаси іншим особам через юридичних осіб, які мають право на здійснення торгівлі зброєю, або через відповідні органи Міністерства внутрішніх справ України.

Юридичні особи можуть у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку відчужувати належну їм цивільну вогнепальну зброю та бойові припаси до неї іншим юридичним особам, які мають Посвідчення власника зброї з відповідною категорією зброї, через органи Міністерства внутрішніх справ України.

Юридичні особи, які мають доступ до Реєстру, можуть відчужувати належну їх цивільну вогнепальну зброю іншим юридичним особам без залучення органів Міністерства внутрішніх справ України з обов’язковою фіксацією інформації в Реєстрі про зміну власника зброї, а також придбавати цивільну вогнепальну зброю та бойові припаси до неї у її власників.

2. Власник цивільної вогнепальної зброї має право безоплатно відчужувати належну йому на праві власності зброю, основні частини до неї, що мають ідентифікаційні номери, а також бойові припаси органам Національної поліції.

3. Власники цивільної вогнепальної зброї мають право відчужувати бойові припаси, якими вони володіють на законних підставах, іншим особам, що мають Посвідчення власника зброї з відповідною категорією зброї.

4. Право на здійснення торгівлі цивільною вогнепальною зброєю, бойовими припасами до неї, основними частинами зброї та засобами зменшення гучності пострілу мають виключно юридичні особи, що отримали ліцензію на торгівлю цивільною зброєю та бойовими припасами до неї та дозвіл на функціонування магазину з продажу зброї та бойових припасів до неї, основних частин зброї.

5. Кожна одиниця проданої цивільної вогнепальної зброї підлягає обов’язковому обліку в Реєстрі. Інформація про зміну власника зброї також підлягає внесенню до Реєстру.

6. Юридичні особи, які мають право на здійснення торгівлі цивільною зброєю та бойовими припасами до неї, зобов’язані:

– володіти чинними ліцензією на торгівлю цивільною зброєю та бойовими припасами до неї та дозволом на функціонування магазину з продажу зброї та бойових припасів до неї, основних частин зброї;

– перевіряти інформацію в Реєстрі про наявність у покупця Посвідчення власника зброї з отриманою відповідною категорією зброї;

– забезпечувати облік придбаної і проданої зброї та бойових припасів до неї у встановленому Законом порядку;

– забезпечувати надійне збереження цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї. Вимоги до умов зберігання цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів встановлюються Кабінетом Міністрів України;

– надавати у встановленому порядку до уповноважених експертних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України зброю для огляду її технічного стану та контрольного відстрілу, або направляти відповідні довідки та раніше відстріляні з реалізованої зброї кулі і гільзи до уповноважених експертних підрозділів.

7. Юридичні особи мають право торгувати виробами, конструктивно схожими на зброю, перелік яких наведено в частині першій статті 6 цього Закону, без ліцензій та дозволів, однак виключно за умови наявності підтвердження відповідності таких виробів технічним регламентам, стандартам чи вимогам інших положень законодавства.

8. Порядок отримання дозволу на функціонування магазину з продажу зброї та бойових припасів до неї, основних частин зброї встановлюється Кабінетом Міністрів України;

9. При укладенні фізичною особою договору купівлі-продажу, дарування, міни цивільної вогнепальної зброї який посвідчується нотаріально, нотаріус зобов’язаний перевіряти інформацію про наявність у покупця Посвідчення власника зброї з отриманою відповідною категорією зброї.

Стаття 39. Стрілецькі тири і стрільбища

 1. Для заняття стрільбою з метою поліпшення навичок володіння зброєю, стрілецьким спортом, проведення спортивних стрілецьких заходів, здійснення навчання стрільби, проведення навчання власників зброї та ознайомлювальної стрільби, а також здійснення іншої діяльності, пов’язаної із заняттям стрільбою, в Україні створюються та функціонують стрілецькі тири та стрільбища.
 2. Діяльність стрілецьких тирів та стрільбищ здійснюється відповідно до отриманої ліцензії згідно Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та вимог цього Закону.
 3. Тири і стрільбища повинні відповідати вимогам безпеки, які затверджуються Міністерством внутрішніх справ України.

Стаття 40. Діяльність курсів з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування

1. Для забезпечення належного рівня набуття навичок поводження зі зброєю та бойовими припасами в Україні, підготовки (перепідготовки), створюються та функціонують курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.

2. Порядок створення та функціонування курсів з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування, а також перелік осіб, які звільняються від проходження курсів, затверджує Кабінет Міністрів України.

РОЗДІЛ VI. Володіння та користування цивільною  вогнепальною зброєю та бойовими припасами іноземцями і особами без громадянства. Тимчасове ввезення на територію України та вивезення цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів, транзит цивільної вогнепальної зброї

Стаття 41. Володіння та користування цивільною вогнепальною зброєю та бойовими припасами іноземцями та особами без громадянства на території України

1. Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, мають право придбавати цивільну вогнепальну зброю та бойові припаси до неї в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України, мають право тимчасово користуватись зброєю та бойовими припасами категорій B, C, D, Е на умовах тимчасового отримання зброї, яка належить стрілецьким спортивним організаціям, під час участі у спортивних змаганнях, спортивних заняттях і тренуваннях, а також на умовах отримання зброї в прокат у стрілецькому тирі чи на стрільбищі без наявності Посвідчення власника зброї.

Стаття 42. Ввезення на територію України та вивезення з території України цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї фізичними особами. Транзит цивільної вогнепальної зброї

1. Іноземці, що прибувають в Україну з метою проведення полювання, участі у спортивних змаганнях, виставках, підрозділи охорони вищих посадових осіб іноземних держав, військовослужбовці іноземних держав під час проведення на території України військових навчань, мають право тимчасово ввозити на її територію цивільну вогнепальну зброю відповідної категорії та бойові припаси до неї, на підставі дозволу на переміщення зброї через державний кордон України.

2. Строк тимчасового ввезення особами зазначеними у частині першій цієї статті цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів на територію України не може перевищувати тридцяти календарних днів з дати перетину митного кордону України.

3. Зброя, тимчасово ввезена на територію України, з метою проведення полювання, участі у спортивних змаганнях, виставках, повинна постійно зберігатися за місцем проведення полювання, виставкового заходу, спортивних змагань, спортивних занять і тренувань. Носіння такої зброї поза межами місця проведення полювання, виставкового заходу, спортивних змагань, спортивних занять і тренувань заборонено.

4. Громадяни України мають право на тимчасове вивезення зброї та бойових припасів, які перебувають у їх власності, з метою проведення полювання, участі у спортивних змаганнях, виставках на підставі дозволу на переміщення зброї через державний кордон України.

5. Транзит територією України вогнепальної зброї та бойових припасів, які перебувають у цивільному обігу, здійснюється на підставі дозволу на транзит зброї.

6. Митне оформлення тимчасового ввезення/вивезення, отримання дозволу на переміщення зброї через державний кордон України, транзиту зброї та бойових припасів до неї, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 43. Дозволи для юридичних осіб для переміщення через державний кордон України цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї

1. Для переміщення через державний кордон України в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України юридичні особи отримують дозволи:

– дозвіл на експорт зброї, бойових припасів, основних частин зброї та засобів зменшення гучності пострілу;

– дозвіл на імпорт зброї, бойових припасів, основних частин зброї та засобів зменшення гучності пострілу;

– дозвіл на транзит зброї, бойових припасів, основних частин зброї та засобів зменшення гучності пострілу територією України.

РОЗДІЛ VII. Державний контроль у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї

Стаття 44. Державний контроль за вогнепальною зброєю, яка перебуває в цивільному обігу, та бойових припасів до неї

1. Державний контроль за вогнепальною зброєю, яка перебуває в цивільному обігу, та бойових припасів до неї здійснюють органи Національної поліції відповідно до законодавства.

2. Контроль за господарською діяльністю юридичних осіб здійснюються в порядку, визначеному Законами України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та іншими законами України.

3. Міністерство внутрішніх справ України координує розроблення технічних регламентів, стандартів, що встановлюють вимоги безпеки та технічні вимоги до цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, а також конструктивно схожих зі зброєю виробів, та координує діяльність з оцінки відповідності цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

Стаття 45. Перевірки дотримання умов зберігання цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї

1. Перевірки дотримання умов зберігання цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, здійснюються не рідше ніж раз на три роки або за рішенням суду органами Національної поліції за місцем постійного зберігання зброї у формі обстежень (перевірок).

2. У разі виявлення порушення умов зберігання цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів, визначених законодавством, уповноважена особа Національної поліції, яка проводила перевірку, виносить припис про усунення виявлених порушень, який під підпис вручається власнику зброї.

Припис, винесений юридичній особі підлягає виконанню протягом тридцяти робочих днів з моменту його вручення.

Припис, винесений фізичній особі підлягає виконанню протягом десяти робочих днів з моменту його вручення.

3. Власник зброї зобов’язаний надати докази усунення порушень умов зберігання цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів уповноваженій особі, яка винесла припис про усунення виявлених порушень, або надати інформацію про оскарження зазначеного припису в суді.

4. Невиконання припису власником зброї є підставою припинення дії Посвідчення власника зброї особи щодо якої було винесено припис про усунення виявлених порушень.

Стаття 46. Оцінка відповідності зброї та бойових припасів

1. Оцінці відповідності підлягають усі категорії та види цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, які виготовляються в Україні або ввозяться на її територію з інших країн, як фізичними особами, так і юридичними особами відповідно до законодавства.

2. Зброя, бойові припаси до неї та конструктивно схожі зі зброєю вироби, які не відповідають установленим технічним вимогам та вимогам безпеки, повинні бути вивезені з митної території України, або (за можливості) приведені в стан відповідності встановленим технічним вимогам та вимогам безпеки, або знищені чи утилізовані в установленому законодавством порядку.

Стаття 47. Державний контроль за зброєю, яка перебуває в спеціальному обігу, та бойових припасів до неї

1. Контроль за зброєю, яка перебуває в спеціальному обігу, та бойових припасів до неї здійснюється відповідно до законодавства.

Стаття 48. Відповідальність за порушення правил обігу цивільної вогнепальної зброї

1. У випадку порушення законодавства в сфері обігу цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, винна особа несе кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність згідно із законодавством.

2. У випадку порушення встановлених цим Законом вимог щодо носіння цивільної вогнепальної зброї, винна особа несе виключно кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

РОЗДІЛ VIII. Дія Закону під час оголошення воєнного стану в державі або окремих областях

Стаття 49. Права органів держави та громадян під час оголошення воєнного стану в державі або окремих областях

1. Під час введення воєнного стану відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» на території, де його запроваджено, забороняється носіння за межами місця постійного зберігання зброї будь-якої цивільної вогнепальної зброї громадянами, які не є військовослужбовцями, поліцейськими або представниками інших державних органів, в яких за працівниками закріплено табельну зброю.

2. Військовослужбовцям та поліцейським дозволяється вилучення цивільної вогнепальної зброї у разі порушення частини 1 цієї статті.

3. Під час воєнного стану на території, де його введено, припиняться продаж бойових припасів для цивільної вогнепальної зброї, їх виготовлення та діяльність, пов’язана з ремонтом цивільної вогнепальної зброї.

4. Військовослужбовцям та поліцейським під час воєнного стану на території, де його введено, надається право безперешкодного доступу до місць зберігання цивільної вогнепальної зброї, в тому числі до місць, де здійснюється ремонт такої зброї та/або виготовлення бойових припасів, перевіряти дозвільні документи, умови зберігання цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів, а також за наявності підстав вилучати цивільну вогнепальну зброю та бойові припаси.

Стаття 50. Робота з Реєстром під час воєнного стану на території, де його введено

1. Під час воєнного стану на території, де його введено, надається безперешкодний доступ до Реєстру органам військового управління та Національної поліції.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень, який набирає чинності в день наступний за днем його опублікування.
 2. Встановити, що раніше видані (до дати набрання чинності цим Законом) дозволи на придбання, на право зберігання та носіння вогнепальної зброї та пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії не підлягають продовженню, але залишаються чинними та підлягають обміну на Посвідчення власника зброї з отриманою відповідною категорією зброї без проходження, курсів з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування з видачею технічного паспорту на кожну одиницю зброї.
 3. Особи, які набули у власність чи інше законне володіння або користування вогнепальну зброю до вступу в дію цього Закону, повинні укласти в установленому законодавством порядку Договір страхування протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом та надати його копію уповноваженому органу Міністерства внутрішніх справ України.
 4. Особи, нагороджені відзнаками «Іменна вогнепальна зброя» і «Вогнепальна зброя», зобов’язані протягом року з дня набрання чинності цим Законом отримати Посвідчення власника зброї, відповідну категорію зброї та технічний паспорт на кожну одиницю зброї.
 5. Особи, які на день набрання чинності цим Законом, зберігають зброю та/або бойові припаси за відсутності дозволу, зобов’язані у шестимісячний строк отримати Посвідчення власника зброї, відповідну категорію зброї та технічний паспорт на кожну одиницю такої зброї.
 6. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

6.1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

 • статті 190 – 195 викласти в наступній редакції:

«Стаття 190. Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу цивільної зброї

Придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж громадянами цивільної вогнепальної зброї категорії D без наявності встановленого законодавством відповідного документа дозвільного характеру, виданого уповноваженим державним органом, –

тягнуть за собою накладення штрафу від семидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, –

тягнуть за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї.

Стаття 191. Порушення правил зберігання або перевезення цивільної зброї та бойових припасів

Порушення правил зберігання або перевезення цивільної вогнепальної  зброї та бойових припасів громадянами, які мають відповідний документ дозвільного характеру, виданий уповноваженим державним органом, –

тягне за собою накладення штрафу від семидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням зброї та бойових припасів.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, –

тягнуть за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї та бойових припасів.

Втрата цивільної вогнепальної зброї, бойових припасів до неї  –

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторна, протягом року, втрата цивільної вогнепальної зброї, бойових припасів до неї –

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатною конфіскацією всієї цивільної зброї та бойових припасів, що належать особі.

Стаття 192. Порушення строків повідомлення про зміну місця постійного зберігання зброї

Порушення встановлених строків повідомлення про  зміну місця постійного зберігання зброї –

тягне за собою накладення штрафу від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 193. Ухилення від реалізації цивільної зброї та бойових припасів

Ухилення особи від реалізації цивільної зброї та бойових припасів після припинення дії документу дозвільного характеру –

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до семидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням зброї та бойових припасів.

Стаття 194. Порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку продажу цивільної зброї та бойових припасів

Продаж працівниками торговельних підприємств (організацій) цивільної зброї та бойових припасів підприємствам, установам, організаціям та громадянам, що не мають на це відповідного документа дозвільного характеру, виданого уповноваженим державним органом, –

тягне за собою накладення штрафу від тисячі до тисячі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, –

тягнуть за собою накладення штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 195. Порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання або перевезення цивільної зброї та бойових припасів

Порушення правил зберігання або перевезення цивільної зброї та бойових припасів працівниками підприємств, установ, організацій, відповідальними за їх охорону, а так само використання ними зазначеної зброї та бойових припасів не за призначенням –

тягнуть за собою накладення штрафу від тисячі до тисячі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, –

тягнуть за собою накладення штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

– у статті 1951 слова «від трьох до п’яти» та «від чотирьох до семи» замінити словами «від тридцяти до п’ятдесяти» та «від сорока до семидесяти» відповідно;

– у статті 1952 слова «від одного до трьох», «від двох до п’яти» та «від п’яти до десяти» замінити словами «від десяти до тридцяти», «від тридцяти до п’ятдесяти» та «від п’ятдесяти до ста» відповідно;

– у статті 1953 слова «від чотирьох до семи» та «від п’яти до десяти» замінити словами «від сорока до семидесяти» та «від семидесяти до ста» відповідно;

– у статті 1954 слова «від чотирьох до семи» та «від п’яти до десяти» замінити словами «від сорока до семидесяти» та «від семидесяти до ста» відповідно;

6.3. У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, від 05.06.2015 — 2015 р., № 23, стор. 1234, стаття 158):

– пункт 11 частини 1 ст. 7 «Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності» викласти в наступній редакції:

«11) виробництво, ремонт цивільної зброї і бойових припасів до неї, торгівля цивільною зброєю та бойовими припасами до неї; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;»

– частину 1 ст. 7 «Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності» після пункту 11) доповнити пунктами 111), 112) та викласти їх в такій редакції:

«111) діяльність тирів та стрільбищ;

112) діяльністькурсів з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування;»

6.4. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 30, ст.542):

– підпункт 3 пункту 9 статті 71 викласти в наступній редакції:

«3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у вигляді призупинення дії Посвідчення власника зброї, – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;»

6.5. У Законі України «Про мисливське господарство та полювання»   (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 18, ст.132):

– п’ятий абзац у статті 14 викласти в наступній редакції:

«Посвідчення власника зброї з зазначенням відповідної категорії зброї у разі її використання;»;

– статтю 15 викласти в наступній редакції:

«Стаття 15. Способи полювання

Полювання може здійснюватися такими способами:

індивідуальне полювання;

колективне полювання;

колективне полювання з нагоничами (облавне полювання).

Полювання може здійснюватися з використанням:

цивільної вогнепальної зброї категорії D або E;

мисливських ножів;

собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів (за наявності паспортів на них);

сіток і пасток для відлову тварин живцем;

пасток для добування хутрових звірів з науковою метою та для переселення;

мисливських вишок;

пахучих неотруйних приманок.

Полювання може здійснюватися з цивільною вогнепальною зброєю, що належить іншій  фізичній особі або користувачу мисливських угідь, лише у присутності власника цієї зброї або уповноваженого працівника користувача мисливських угідь, за яким закріплена ця зброя, за умови наявності у власника зброї чи уповноваженого працівника користувача мисливських угідь Посвідчення власника зброї з отриманою відповідною категорією зброї.»;

– абзац дванадцятий пункту 4 частини першої статті 20 викласти в наступній редакції:

«цивільної вогнепальної зброї, віднесеної до категорій А, В, С, напівавтоматичної зброї з магазинами більш як на два патрони»;

– у частині третій статті 39 після слів «…за наявності у них» додати «Посвідчення власника зброї з отриманою відповідною категорією зброї,»;

– у статті 40 частину сьому виключити.

6.6. У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 14, ст.97) абзац п’ятий статті 23 викласти в наступній редакції:

«Посвідчення власника зброї з зазначенням відповідної категорії зброї (у разі полювання з такою зброєю);».

6.7. У Законі України «Про охоронну діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 2, ст.8):

– підпункт 1 пункту 1 ст. 9 викласти в наступній редакції:

«1) для забезпечення охоронної діяльності придбавати, зберігати та використовувати в установленому законодавством порядку цивільну вогнепальну зброю та бойові припаси до неї, спеціальні засоби, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;»;

– підпункт 5 пункту 1 ст. 12 викласти в наступній редакції:

«5) застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, цивільну зброю та використовувати службових собак відповідно до цього Закону;»;

– назву розділу IV викласти в наступній редакції:

«Розділ IV. Застосування в охоронній діяльності заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, цивільної зброї та використання службових собак»;

– ст. 16 викласти в наступній редакції:

«Стаття 16. Порядок застосування персоналом охорони заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та цивільної зброї

1. Під час здійснення охоронної діяльності персонал охорони має право застосовувати до осіб, які посягають на об’єкт охорони, заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та цивільну зброю в особливих випадках, якщо інші заходи не привели до припинення посягання або до виконання особою законної вимоги персоналу охорони, у разі:

1) захисту себе або іншої особи від нападу, що становить загрозу життю та здоров’ю або майну;

2) запобігання незаконній спробі насильницьким шляхом заволодіти спеціальними засобами або цивільною зброєю;

3) необхідності затримати правопорушника, який незаконно проник на об’єкт, що охороняється, або який вчиняє інші протиправні дії та чинить опір;

4) знешкодження тварини, що загрожує життю та здоров’ю персоналу охорони або інших осіб.

2. Затримання особи персоналом охорони не є адміністративним затриманням. Затримана особа негайно передається органу Національної поліції за місцем вчинення правопорушення.

3. Застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби дозволяється тільки після попередження голосом і жестами про намір їх застосування, цивільну зброю після здійснення попереджувального пострілу в повітря.

4. Заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та цивільна зброя можуть застосовуватися без попередження у разі:

1) раптового нападу;

2) нападу чи опору з використанням зброї або предметів, що становлять загрозу життю та здоров’ю особи, або з використанням механічних транспортних засобів.

5. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням ситуації, що склалася, характеру правопорушення та особи правопорушника.

6. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та цивільну зброю щодо жінок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності, неповнолітніх, коли їхній вік очевидний або відомий, за винятком випадків здійснення останніми збройного або групового нападу, а також проти працівників правоохоронних органів, військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, окрім випадків вчинення ними неправомірних дій, які загрожують життю чи здоров’ю людей.

7. У разі якщо неможливо уникнути застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів або цивільної зброї, їх застосування має здійснюватися в межах правомірності з дотриманням умов і обставин, які виключають злочинність діяння, і повинно обмежуватися заподіянням мінімальної шкоди здоров’ю особи чи інших негативних наслідків.

8. Персоналу охорони забороняється застосовувати спеціальні засоби та цивільну зброю в місцях значного скупчення людей, якщо це може призвести до заподіяння шкоди життю та здоров’ю сторонніх осіб, крім випадків самооборони (самозахисту).

9. Про всі факти припинення правопорушення стосовно персоналу охорони, майна або фізичних осіб, які охороняються, застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, цивільної зброї, використання службових собак персонал охорони зобов’язаний негайно в усній або письмовій формі повідомити свого безпосереднього керівника і територіальний орган Національної поліції, а в разі нанесення тілесних ушкоджень правопорушнику – негайно викликати екстрену медичну допомогу.

10. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення персонал охорони зобов’язаний до прибуття працівників правоохоронних органів вжити всіх можливих заходів для охорони місця події та збереження слідів кримінального правопорушення, виявлення очевидців і фіксації їхніх персональних даних. Після прибуття працівників правоохоронних органів персонал охорони зобов’язаний діяти за їх вказівкою.

11. Вчинення опору, погроз або насильства стосовно осіб, які здійснюють охоронну діяльність, тягне відповідальність згідно із законодавством.»

6.8. У Законі України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» (відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 23, ст.148):

– абзац третій частини другої статті 2 викласти у такій редакції:

«міжнародні передачі не в рамках Державного оборонного замовлення вогнепальної цивільної зброї, основних частин та бойових припасів до неї, засобів зменшення гучності пострілу чи іншого додаткового обладнання, якщо відомості про дозвіл на їх передачу містяться в Єдиному державному реєстрі цивільної зброї».

6.9. У Постанові Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 35, ст. 517):

– у Додатоку №1 до Постанови Верховної Ради України від 17 червня 1992 року №2471-XII пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Зброя, бойові припаси (крім цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї), бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні комплекси.»

– у Додатоку №2 до Постанови Верховної Ради України від 17 червня 1992 року №2471-XII пункт а) виключити.

7. До введення в дію Єдиного державного реєстру цивільної зброї – зброя та відомості про власника зброї обліковується в порядку визначеному Міністерством внутрішніх справ України, з наступним перенесенням відомостей до Реєстру.

8. До набрання чинності Закону, предметом якого буде регулювання обігу луків, арбалетів, стріл до них, холодної зброї та виробів, що конструктивно подібні до холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм, швидкістю польоту метального елементу понад 100 м/с, обіг зазначених видів зброї регулюється відповідними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Міністерства внутрішніх справ України.

9. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

розробити та прийняти відповідні нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 Голова
Верховної Ради України                                                  Д. РАЗУМКОВ

Стати членом УАВЗ

У цій статті: