Новини

Власники зброї вимагають змін до Конституції

24 Лютого 2014

ПРОЕКТ

Вноситься народним депутатом України
…………….(посв. №…)

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Конституції України 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:

1) доповнити статтю 17 частиною другою та третьою такого змісту:

“Для забезпечення захисту суверенітету, територіальної цілісності та конституційного ладу в Україні, встановлюється загальний військовий обов’язок, складовою якого є проходження військової підготовки усіма дієздатними громадянами України незалежно від статі, політичних, релігійних та інших переконань. 

Порядок проходження та обсяги військової підготовки регулюються відповідним законом, у якому можуть бути передбачені окремі вимоги для співробітників правоохоронних органів, суддів та державних службовців, а також кандидатів на роботу в органах державної влади”;

2) доповнити статтю 22 частиною четвертою такого змісту:

“Звуження обсягу існуючих конституційних прав і свобод, чи їхня повна або часткова заборона, окрім випадків введення надзвичайного стану або оголошення стану війни, є узурпацією влади. Кожен має право захищати свої конституційні права та свободи у разі узурпації влади, посягань на конституційний лад, суверенітет та територіальну цілісність України”;

3) доповнити статтю 27 частиною четвертою такого змісту:

“Кожен громадянин України має право на володіння вогнепальною зброєю для захисту свого життя і здоров’я, житла та власності, життя і здоров’я інших людей, конституційних прав і свобод у разі узурпації влади, посягань на конституційний лад, суверенітет та територіальну цілісність України. Реалізація права на володіння вогнепальною зброєю регулюється відповідним законом та може бути обмеженою лише за рішенням суду щодо окремої особи.”

II. Прикінцеві та перехідні положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Запропонувати депутатським фракціям (депутатським групам) протягом місяця подати до Верховної Ради України проект закону України про зброю, погоджений з представниками громадськості;

3. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін з дня набрання чинності цього Закону:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом, у т.ч. про військовий обов’язок і військову службу;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, які суперечать цьому Закону.

4. Запропонувати Президенту України розробити та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

5. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом, закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Голова Верховної Ради України                                                О. Турчинов

У цій статті: