Публікації

Процедура отримання дозволу на зброю. Законопроект “Про цивільну зброю і боєприпаси” №1135-1

18 Грудня 2014

Стаття 16. Дозвіл на зброю*.

Право на придбання цивільної зброї другої, третьої та четвертої категорії громадяни України набувають після одержання ними дозволу на зброю відповідної категорії. У дозволі вказується інформація про власника, а також зазначається категорія (категорії) зброї, яку особа має право придбати у власність.

Дозволи на зброю видаються без обмеження терміну дії. Порядок видачі дозволів, їх форму та форму збройової картки встановлює Кабінет Міністрів України.

Для придбання зброї першої категорії дозвіл на її придбання та дозвіл на зброю не потребується.

Придбання боєприпасів до цивільної вогнепальної зброї, їх компонентів здійснюється за наявності дозволу на зброю. Фізична особа має право придбати лише боєприпаси та компоненти боєприпасів до зброї тієї категорії, на яку вона має дозвіл.

Патрони та метальні елементи до пневматичної, газової, охолощеної зброї, зброї під патрон «Флобера» калібром до 4,5 міліметра включно не належать до боєприпасів, і їх цивільний обіг не обмежується.

Компоненти боєприпасів до вогнепальної зброї продаються власникам цивільної зброї другої, третьої та четвертої категорії без обмежень. Разом із дозволом на зброю особі видається збройова картка*, в яку вноситься інформація про придбану особою зброю, номер, марку, модель та калібр. У разі заповнення всіх вільних полів збройової картки особі видається додаткова збройова картка.

Дозвіл на зброю видає орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, за місцем реєстрації фізичної особи протягом п’яти робочих днів з дня подання необхідних документів.

Якщо заявнику відмовлено у видачі дозволу на зброю, то протягом трьох робочих днів він має бути письмово повідомлений про це з обґрунтуванням підстав прийнятого рішення.

Стаття 17. Умови отримання громадянами дозволу на зброю.

Право на отримання дозволу на зброю другої, третьої та четвертої категорії мають дієздатні, психічно здорові, несудимі громадяни України.

Для отримання дозволу на зброю другої, третьої та четвертої категорії громадянин зобов’язаний подати до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю за місцем своєї реєстрації:

заяву за встановленою формою;

медичну довідку (висновок) закладу охорони здоров’я про те, що за фізичним та психологічним станом здоров’я особа може володіти зброєю;

довідку про проходження курсів власників зброї;

договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника вогнепальної зброї;

оригінал та копію паспорта громадянина України;

документ, що підтверджує сплату послуг щодо видачі дозволу.

Після отримання дозволу на зброю громадянин України має право купувати зброю та боєприпаси до неї у суб’єкта господарської діяльності, який має ліцензію на цей вид діяльності.

Громадяни України, які мають дозвіл на зброю відповідної категорії, мають право для власних потреб купувати цивільну зброю за кордоном. Порядок придбання зброї за кордоном встановлює Кабінет Міністрів України.

Цивільну зброю першої категорії можуть вільно придбати фізичні особи після досягнення 16-річного віку та юридичні особи.

Дозвіл на зброю другої категорії можуть отримати в порядку, встановленому Законом, громадяни України, які досягли 18-річного віку.

Дозвіл на зброю третьої та четвертої категорії можуть отримати в порядку, встановленому Законом, громадяни України, які досягли 21-річного віку.

Для отримання дозволу на зброю громадянами, враховуючи особливу відповідальність, яка покладається на власника зброї, встановлюється особливий порядок проходження медичного огляду для отримання довідки (висновку) закладу охорони здоров’я. Порядок проходження медичного огляду та форму довідки встановлює Кабінет Міністрів України.

Громадяни, які мають намір придбати зброю вперше, повинні пройти курси з підготовки власників зброї, та по їх закінченні надати відповідну довідку до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю. Порядок організації курсів власників зброї затверджує Кабінет Міністрів України.

Особа, яка має дозвіл на зброю певної категорії і бажає отримати право на зброю іншої категорії, повинна пройти кваліфікаційні курси щодо поводження з відповідним видом зброї. Кваліфікаційні курси проводяться на базі курсів власників зброї. Після проходження кваліфікаційного курсу особі надається право на зброю відповідної категорії. Порядок проведення та проходження кваліфікаційного курсу встановлює Кабінет Міністрів України.

Стаття 18. Відмова у видачі дозволу на зброю.

Підставами для відмови у видачі дозволів на зброю є:

1) відсутність довідки (висновку) закладу охорони здоров’я про те, що особа за станом здоров’я може володіти зброєю або встановлення факту підроблення такої довідки;

2) відсутність довідки про закінчення курсів із підготовки власників зброї, або встановлення факту підроблення такої довідки;

3) рішення суду, яке набрало законної сили, про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

4) наявність відомостей про неодноразове притягнення до відповідальності за порушення особою правил обігу зброї;

5) наявність відомостей про неодноразове притягнення до відповідальності за порушення громадського порядку;

6) встановлення факту незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин;

7) перебування на профілактичному обліку у зв’язку з вчиненням особою насильства в сім’ї;

8) наявність непогашеної або не знятої в установленому порядку судимості за особливо тяжкі злочини, тяжкі злочини та злочини середньої тяжкості;

9) наявність рішення суду, яке набрало законної сили, про довічне позбавлення особи права володіти зброєю;

10) недосягнення особою віку для володіння зброєю, встановленого цим Законом;

11) відсутність постійного місця проживання;

12) відсутність необхідних умов для забезпечення зберігання зброї;

13) повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Рішення про відмову у видачі дозволу на зброю виноситься органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, в письмовій формі та вручається заявнику.

Відмова у видачі дозволу на зброю не позбавляє особу права на повторне звернення за отриманням дозволу на зброю в разі зникнення підстав для відмови у видачі дозволу на зброю.

Відмову у видачі дозволу на зброю може бути оскаржено до суду.

Перелік захворювань та фізичних вад, за наявності яких дозвіл на зброю не видається, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Дивиться також: Яка зброя буде дозволена.

Зони, вільні від зброї.

* * *

*Дозвіл на зброю – документ встановленого зразка, який підтверджує, що фізична особа має право на зберігання, носіння, транспортування і використання зазначеної в збройовій картці зброї, а також підтверджує, що фізична особа може придбати зброю відповідної категорії, що зазначений у дозволі, та боєприпаси до неї.

*Збройова картка – документ встановленого зразка, що є додатком до дозволу на зброю та містить перелік зброї (номер, марку, модель та калібр), що перебуває у власності фізичної особи.

ТЕКСТ ЗАКОНОПРОЕКТУ

У цій статті: